Czwartek 24 stycznia 2019

Jest młodzież, która zna się na pożarnictwie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Paulina Sokołowska z podstawówki w Kurnosie II, Kamil Strzelczyk z "Dwunastki" i Emilia Sikorska z II LO w Bełchatowie reprezentować będą powiat bełchatowski w wojewódzkim etapie konkursu „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko”. W etapie powiatowym tej rywalizacji wzięło udział ponad trzydziestu uczniów.
zdjęcie
28 marca 2018 r w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy  Pożarniczej i Ekologicznej pod nazwą: „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego. Turniej służył popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych i znajomości podstawowych zagadnień ochrony środowiska, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz możliwości wspierania inicjatyw zmniejszających zanieczyszczenie środowiska, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz popularyzacji treści ekologicznych. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bełchatowie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Nadleśnictwo Bełchatów i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

Etapy eliminacji:
Do 28 lutego 2018 r. odbyły się eliminacje środowiskowe na szczeblu szkół. Na tym etapie eliminacje mogły być przeprowadzone w formie pisemnej, ustnej lub w obu formach.
Do finału powiatowego zakwalifikowały się po trzy osoby w każdej grupie wiekowej, wyłonione w eliminacjach miejskich, przeprowadzonych do 22 marca br. oraz po dwie osoby w każdej grupie wiekowej, wyłonione w eliminacjach gminnych z pozostałych gmin powiatu.
Do eliminacji powiatowych turnieju przystąpiło 31 uczniów. Uczestnicy pisali test.
Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału zakwalifikowały się następujące osoby:
I grupa – szkoły podstawowe
Jakub Świtoń – SP w Szczercowie,
Paulina Sokołowska- SP Kurnos II,
Jakub Stępień – SP w Wygiełzowie,
Kacper Kowalewski – SP nr 12 w Bełchatowie
II grupa – klasy VII i VIII szkół podstawowych i szkoły gimnazjalne
Kinga Wysocka – PG w Kleszczowie,
Szymon Woźniak – SP nr 12 w Bełchatowie,
Kamil Strzelczyk – SP nr 12 w Bełchatowie,
Krystian Warcholiński – ZS-P nr 9 w Bełchatowie
III grupa – szkoły ponadgimnazjalne
Emilia Sikorska - II LO w Bełchatowie,
Kacper Grzelak – ZSP w Zelowie
Dominik Skrzypek – ZSP w Kleszczowie,
Łukasz Łyszkowicz–– ZSP w Kleszczowie,

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc jest następująca:

I grupa – szkoły podstawowe
Paulina Sokołowska- SP Kurnos II,
Kacper Kowalewski – SP nr 12 w Bełchatowie,
Jakub Stępień – SP w Wygiełzowie,
Jakub Świtoń – SP w Szczercowie

II grupa – kl. VII i VIII szkół podstawowych i szkoły gimnazjalne
Kamil Strzelczyk – SP nr 12 w Bełchatowie,
Kinga Wysocka – PG w Kleszczowie,
Szymon Woźniak – SP nr 12 w Bełchatowie,
Krystian Warcholiński – ZS-P nr 9 w Bełchatowie

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne
Emilia Sikorska - II LO w Bełchatowie,
Dominik Skrzypek – ZSP w Kleszczowie,
Łukasz Łyszkowicz–– ZSP w Kleszczowie,
Kacper Grzelak – ZSP w Zelowie
Osoby, które uplasowały się na tych miejscach zostały nagrodzone drobnym sprzętem komputerowym i książkami

Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych: Paulina Sokołowska – SP w Kurnosie,Kamil Strzelczyk – SP nr 12 w Bełchatowie,Emilia Sikorska – II LO w Bełchatowie wystartują w eliminacjach wojewódzkich.
Anna Kurzydlak
Referat ds. eduakcji ekologicznej
Wydział Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót