Wtorek 19 lutego 2019

Uwaga na ozon!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że na terenie miasta Gajew, gm. Witania, pow. łęczycki w dniu 9.08.2018 r. stacja pomiarowa wskazała przekroczenie alarmowego poziomu stężenia ozonu w powietrzu. Szczegóły w komunikacie.
zdjęcie
W dniu 9.08.2018 r. o godz. 16.00 na terenie miasta Gajew, gm. Witania, pow. łęczycki poziom stężenia ozonu w powietrzu wyniósł 184 μg/m3. Tym samym została przekroczona wartość progowa (180 μg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego (240 μg/m3) stężenia ozonu.

Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ma powierzchnię 4384km2 i zamieszkuje go 439 tys. osób (powiat kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski). 

Zalecenia dla mieszkańców:
- unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
- zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
- unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.
- korzystanie z porad medycznych.
← powrót