Piątek 27 listopada 2020

Konkurs badawczy dla młodzieży

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
"Postaw na Słońce" to  konkurs badawczy  Fundacji Banku Ochrony Środowiska, którego głównym celem jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych, a także przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
słońce
W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z uczniów (maks. 10 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.
Ostateczny termin rejestracji zespołów upływa 6 grudnia 2020 r.
Wnioski przez internet składają szkoły.


Więcej informacji:
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
T: 507 006 579 (w godz. 10:00-14:00)
postawnaslonce@fundacjabos.pl

Więcej: https://granty.pl/2554
← powrót