Niedziela 09 sierpnia 2020

Konserwacja rowów melioracyjnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Od wielu lat Powiat Bełchatowski wspiera finansowo spółki wodne w realizacji działań melioracyjnych, w tym celu w dniu 02 lipca 2019r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął Uchwalę nr 222/19 w sprawie zawarcia umów dotyczących wsparcia realizacji zadań polegających na odbudowie i konserwacji gruntowej rowów melioracyjnych, które są odbiornikami wody z odwodnienia dróg powiatowych z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych.
zdjęcie
W tym roku do spółek wodnych działających na terenie powiatu trafi 30 tysięcy złotych. Oferty na realizację zadania publicznego z zakresu gospodarki wodnej - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych złożyła: Gminna Spółka Wodna w Drużbicach, Gminna Spółka Wodna w Szczercowie, Gminna Spółka Wodna w Zelowie. Ofert nie złożyły Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie i Gminna Spółka Wodna w Kleszczowie. W ramach dofinansowania spółki wodne planują kontynuację dalszych etapów prac polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnej - rowów melioracyjnych, które pełnią funkcję odbiorników wody z odwodnienia dróg powiatowych. Konserwacja ta polega m in. na wykaszaniu porostów ze skarp rowów, wygrabianiu wykoszonych porostów, ścinaniu zakrzaczeń, odmulaniu rowów, usuwaniu korzeni po ściętych drzewach, uzupełnianiu ubytków w skarpach.


                                                                                                                                      Źródło:Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
 
← powrót