Czwartek 22 paździenika 2020

Las przy SOSW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Teren przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zyskał atrakcyjną przestrzeń do odpoczynku i relaksu. Wszystko za sprawą realizacji zadania  „Utworzenie punktu dydaktycznego pn."Polski las bliżej nas" dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W oficjalnym otwarciu obiektu uczestniczyła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, a także Wojciech Miedzianowski prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
ddddd
Teren zielony został zagospodarowany poprzez posadzenie bylin, traw, krzewów i drzew. Powstały dwie wiaty: odkryta sezonowa z ławkami i stołem do całorocznej obserwacji natury oraz całoroczna zabudowana przezroczystymi ścianami. Powstała piękna ozdobna pergola na wejściu, ścieżka sensoryczna i gry edukacyjne i informacyjne typu „światowid”. W miejscu nasłonecznionym stoi zegar słoneczny. Rumowisko skalne, oczko wodne z kaskadą, otoczonym rodzimą roślinnością przybrzeżną. Na drzewach przymocowano budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków, domki dla owadów. Dzieci i młodzież korzystająca na tym terenie z zajęć edukacyjnych będzie mogła prowadzić proces kompostowania i segregacji odpadów, jako ekologiczny sposób na pozbycie się odpadów i pozyskanie wartościowego organicznego nawozu.
Cały teren objęty zadaniem jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed dewastacją. Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Powiat Bełchatowski otrzymał dotację w kwocie 43 145 zł, dołoży z własnego budżetu 17 280 zł. Wartość ogólna zadania to  60 425 zł.

 
M.Rogut-Chrząszcz,A. Zawodzińska, Zespół ds. Promocji, Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe
← powrót