Piątek 27 listopada 2020

Łódzkie przed transformacją. Głos dla społeczeństwa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Województwo Łódzkie przystąpiło do opracowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (TPST WŁ). Opublikowano założenia do tego dokumentu, a mieszkańcy i instytucje mogą zgłaszać do 30 listopada uwagi i wnioski. Z kolei do 11 grudnia można zgłaszać propozycje przedsięwzięć do realizacji ze środków unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Unijne wsparcie dla Polski ma wynieść 3,5 mld euro.
glowne trans
Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mają trafić do tych regionów w Polsce, które w największym stopniu odczują skutki zastąpienia obecnej gospodarki - szkodliwej dla środowiska, przede wszystkim dla powietrza - na gospodarkę neutralną dla klimatu. Sięgnięcie po pieniądze będzie wymagało przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST). Województwo Łódzkie dysponuje w tej chwili założeniami do tego dokumentu, a mieszkańcy, instytucje czy organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski. Jest na to czas do 30 listopada.

Uwagi i wnioski do Założeń do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WŁ (załącznik pod artykułem) należy składać, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do TPST WŁ”, za pośrednictwem:
  • internetu na adres e-mail: transformacja@lodzkie.pl,
  • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8; 90-051 Łódź,
  • w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem TPST WŁ istnieje możliwość zgłaszania przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zgłaszane propozycje projektów będą wsparciem w programowaniu zasobów Funduszu oraz tworzeniu ww. Planu.

Termin składania propozycji przedsięwzięć mija 11 grudnia 2020 r. o godz.16.00.

Forma składania wstępnej propozycji przedsięwzięć:

Należy składać wstępną propozycję przedsięwzięcia zgodnie z wzorem formularza, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transformacja@lodzkie.pl.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Departamentem Polityki Regionalnej:
Marta Skorupa tel. 42 663 31 33
Ilona Piątek tel. 42 663 31 10
Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33


Więcdej informacji:
A.Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Założenia_do_TPST_w._ost.(1) (docx) 0.01mb (Pobrań: 18)
Założenia_do_TPST_w._ost.(1) (pdf) 0.08mb (Pobrań: 13)
Formularz_uwagi_i_wnioski (pdf) 0.09mb (Pobrań: 15)
Formularz_uwagi_i_wnioski (docx) 0.05mb (Pobrań: 11)
← powrót