Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Sobota 20 paździenika 2018

Logopedzi łączcie się!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Powiatowe Koło Logopedów, działające jako Grupa Wsparcia przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bełchatowie, zaprasza do udziału w III edycji Powiatowego Tygodnia Logopedy w dniach 13 – 17 listopada. Rejestracja placówek (organizatorów działań) odbywa się do 3 listopada na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie.
zdjęcie
Powiatowy Tydzień Logopedy, czyli PTL, to coroczne działanie inicjowane przez Powiatowe Koło Logopedów działające jako Grupa Wsparcia przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie. Projekt ma na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju pomocy logopedycznej. Adresatami i docelowymi odbiorcami PTL są wszystkie dzieci i uczniowie (także ich rodzice) potrzebujący profesjonalnego wsparcia logopedycznego z terenu powiatu bełchatowskiego. W ramach PTL można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju pomocy logopedycznej. Mogą to być warsztaty, zajęcia, treningi, prelekcje, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych/terapeutycznych, festyny, dni otwarte, konkursy…, itp. Koło zaprasza do udziału w PTL wszystkich członków i sympatyków Powiatowego Koła Logopedów.

Organizatorzy imprez w ramach PTL (na terenie placówek macierzystych lub poza nimi) otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Podsumowanie PTL wraz z przekazaniem certyfikatów nastąpi w 14 grudnia w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie. Więcej informacji w zakładce Koło Logopedyczne na stronie internetowej poradni: www.pppbelchatow.bai.pl

UWAGA! Przypominamy o zmianie adresu e – mail: logopeda_ppp_belchatow@gmail.com
← powrót