Środa 23 maja 2018

Mały procent, a wiele może

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Bełchatowskie starostwo kolejny rok promuje akcję „1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu bełchatowskiego". Na specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej pełnomocnik starosty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele kilku organizacji z terenu powiatu przekonywali o zaletach takiego gestu.
zdjęcie
- Po raz szósty zachęcamy mieszkańców, aby jeden procent ze swojego podatku dochodowego przeznaczyli na rzecz lokalnych stowarzyszeń – mówi Monika Selerowicz, pełnomocnik starosty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. - Staramy się co roku uświadamiać, jak ważną rolę odgrywają stowarzyszenia działające na naszym terenie. Lokalni społecznicy robią bardzo wiele na rzecz naszej małej ojczyzny. Wsparcie dla nich poprawia również standard życia wszystkich mieszkańców.

Sześć lat temu starostwo sfinansowało druk ulotek i plakatów informujących o celach akcji. Dzięki kampanii informacyjnej i promocyjnej wiedza mieszkańców powiatu jest szersza nie tylko na temat możliwości pomocy organizacjom, ale także o samych stowarzyszeniach czy fundacjach. Z drugiej strony, wiele z organizacji zainteresowało się możliwością uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

- Górniczy Klub Sportowy “Bełchatów” S.A. w tym roku po raz pierwszy wprowadził możliwość wsparcia jego funkcjonowania poprzez przekazanie 1 % podatku na wyodrębnione konto w Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym” - mówi Wiktor Rydz, prezes GKS. - Oprócz profesjonalnej piłki nożnej prowadzimy również działalność skierowaną do młodzieży, skupiamy 400 młodych osób w 15 grupach treningowych piłki nożnej i zapasów. Myślę, że nikogo nie trzeba uświadamiać, że sport to profilaktyka, zapobieganie nałogom, chorobom, zdrowy tryb życia, pomoc w walce z zagrożeniami współczesnego świata i prawidłowy rozwój młodych ludzi.

- Nasze stowarzyszenie istnieje od pięciu lat, a w roku ubiegłym pierwszy raz otrzymaliśmy środki z odpisu 1 procenta – mówi Andrzej Klimas, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” ze Szczercowa. - 151 osób przekazało nam łącznie 8.300 złotych, co przyczyniło się do spełnienia wielu marzeń naszych podopiecznych, takich jak uczestnictwo w warsztatach, wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych. Dziękuję serdecznie darczyńcom za ten gest.

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Tam też mieści się dokładna i prosta instrukcja, jak dokonać przekazania pieniędzy. Tak naprawdę, fizycznie, nasze pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

- Prowadzimy jedyny w powiecie niedochodowy ośrodek zajmujący się hipoterapią – mówi Stanislava Tilesova-Rychlewska, prezes Stowarzyszenia „Strapate Ranczo” z Korczewa w gminie Bełchatów. - Pomagamy ludziom w ramach zajęć hipoterapii, dogoterapii, psychoterapii, psychopedagogiki. Środki pozyskane z przekazania odpisu pozwalają nam tak naprawdę przetrwać i kontynuować pomoc potrzebującym.

Z kolei Stowarzyszenie Rodziców i Przyjacioł Osób Niepełnosprawnych „Przystań” działa już od 15 lat.

- Od kilku lat otrzymujemy 1 procent, w tym roku przeznaczymy pozyskane w ten sposób środki na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych – mówi Kinga Siewierska, prezes stowarzyszenia. - Zamierzamy 70 osób poddać rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej, psychologicznej, zajęciom z logopedii, muzykoterapii, terapii z integracją sensoryczną. Planujemy aż 9500 godzin zajęć tego rodzaju, na co zbieramy środki, również z 1 procentu.

Harcerstwa przedstawiać nie trzeba, aczkolwiek Dobromir Gierańczyk, komendant Związku Drużyn Bełchatowskich ZHP podkreśla, że zadaniem harcerstwa jest wychowanie człowieka poprzez stawianie wyzwań.

- Mamy 150 harcerzy w Bełchatowie i 100 w Szczercowie, łącznie co miesiąc odbywamy 300 godzin zbiórek – mówi komendant. - Uczymy trzech rzeczy: samodzielności, pracy w grupie i odpowiedzialności. Pozyskane środki przeznaczamy na uatrakcyjnienie programu, zakup sprzętu, czyli ogólnie na wspieranie rozwoju młodych ludzi.

 
← powrót