Poniedziałek 17 lutego 2020

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
zdjęcie
Istotnym narzędziem zarówno w obszarze bezpieczeństwa publicznego jak i zarządzania kryzysowego jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przy jej użyciu można dokonywać zgłoszeń o zagrożeniach poprzez wybranie kategorii zgłoszenia, wskazanie na mapie miejsca, którego dotyczy zgłoszenie, następnie podanie szczegółów zagrożenia. Każde zgłoszenie skutkuje odpowiednią reakcją Policji. Należy jednak pamiętać, że niniejsza platforma nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W takich przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.
Korzystanie z platformy możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej:
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html oraz aplikacji na urządzenia mobilne pn. Geoportal Mobile.

 
Źródło:Łódzki Urząd Wojewódzki
Marzena Rogut-Chrząszcz
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe
← powrót