Wtorek 19 lutego 2019

Matura okazała się trudna. Poprawki w sierpniu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Spośród 540 tegorocznych maturzystów w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatu ponad czterdziestu nie zdało egzaminu dojrzałości. Najtrudniejsza okazała się matematyka, która „pokonała” aż 38 osób. Najlepiej wypadł „Bronek”, najsłabiej „Ekonomik”. 10 lipca mija termin złożenia oświadczenia o przystąpieniu do poprawki.
zdjęcie
Najwyższym współczynnikiem zdawalności szczyci się I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego. Egzamin z języka polskiego „oblała” jedna osoba, która będzie mogła go jednak poprawić w sierpniu. Na drugim miejscu plasuje się II LO im. J. Kochanowskiego z wynikiem 85,83%, a to oznacza, że spośród 120 abiturientów 103 osoby cieszą się ze zdanej matury. Poprawiać będzie się 15 uczniów. Zdawalność 75% wyniosła w Technikum Energetycznym w ZSP nr 3 w Bełchatowie. Słabe wyniki odnotowało natomiast IV LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3: na 49 uczniów zdały 22 osoby.

W Technikum Mechanicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie nie zdał co drugi maturzysta. Wszyscy „poprawkowicze” będą pisać jeszcze raz matematykę. Poniżej 50% wyniósł współczynnik zdawalności w Technikum Ekonomiczno-Hotelarskim w ZSP nr 4. Do matury przystąpiły 82 osoby, 35 może już spokojnie kompletować dokumenty na uczelnie, a 41 przygotowuje się do poprawki w sierpniu.
Wśród wszystkich tegorocznych maturzystów są też 3 osoby, które mimo deklaracji, w ogóle na egzamin nie przyszły.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że:

a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz

b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Do 10 lipca 2018 roku składa on w sekretariacie szkoły przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

28 sierpnia 2018 r. - matematyka - godz. 900

28 sierpnia 2018 r. - język angielski - godz. 1200

29 sierpnia 2018 r. - fizyka, chemia - godz. 900

29 sierpnia 2018 r. - język polski - godz. 1200
A.Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót