Sobota 19 września 2020

Mazury- remont drogi zakończony

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Zakończył się remont drogi w Mazurach. Nowy odcinek pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo i komfort korzystających z drogi powiatowej 1614E. Zadanie własne powiatu to wydatek blisko 400 tys. zł. W odbiorze inwestycji uczestniczył m.in. wicestarosta powiatu Jacek Bakalarczyk, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg, radny Gminy Bełchatów Paweł Lesiak i przedstawiciele firmy wykonującej prace.
zdjęcie
Zakres robót obejmował wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni jezdni (wyrównawcza i ścieralna), regulację istniejącego ścieku betonowego, regulacje istniejących zjazdów, wymianę istniejącego ścieku przykrawężnikowego z kostki oraz remont pobocza. Prace prowadzone były na odcinku o długości 1352 mb. Trwały dwa miesiące i kosztowały ponad 381 tys. Fundusze na to zadanie pochodziły z portfela powiatu.
 

Źródło:PZD
M.Rogut-Chrząszcz
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe
← powrót