Niedziela 09 sierpnia 2020

„Mega szóstka...” nabór uczniów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Rozpoczynamy nabór uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Bełchatowie do udziału w projekcie pn.: „Mega szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie”.
zdjęcie

Wsparciem projektowym zostanie objętych 30 uczniów lub uczennic z niepełnosprawnościami uczęszczających do klas od I do VIII Szkoły Podstawowej Nr 6 w Bełchatowie. Nabór będzie prowadzony w terminie: 09-20.12.2019 r. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze projektu, Sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.

Szczegóły na temat całego projektu znajdują się w ulotce.Uczestnicy projektu będą mogli otrzymać wsparcie poprzez realizację specjalistycznych zajęć dodatkowych (zajęcia uzupełniające ofertę szkoły) takich jak:
Diagnoza i terapia ręki oraz sprawności grafomotorycznej u dzieci
Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego
Zajęcia w Sali Doświadczania Światła – Snoezelen
Arteterapia i rozwijanie kreatywności
Terapia dźwiękiem
Koło przedsiębiorczego ucznia „Aktywny społecznie i zawodowo”
Zajęcia dla dzieci mających problemy manualne i grafomotoryczne
Wykorzystanie elementów Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w rozwoju umiejętności komunikacyjnych i społecznych
Zajęcia komputerowe wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacji alternatywnej dla uczniów ze spektrum autyzmu
Trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa
Zajęcia koła przyrodniczego
Terapia logopedyczna
Terapia sensomotoryczna
Terapia NeuroTektylna
Terapia integracji sensorycznej
Zajęcia usprawniające mowę i komunikację

Zajęcia będą odbywały się na terenie Ośrodka, w salach doposażonych w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie zmniejszą trudności w opanowywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych, uzyskają większą samodzielność i przystosowanie do życia w społeczeństwie. Wszystkie planowane działania ukierunkowane są na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami w spełnianiu wymagań edukacyjnych i społecznych.

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.06.2021 r.
Całkowita wartość projektu: 1 034 275,90 zł
Dofinansowanie EFS: 961 876,58 zł
BIURO PROJEKTU: Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26, pok.18A
Koordynator projektu: Emilia Podedworna, tel. 44 7336607
email: epodedworna@powiat-belchatowski.pl
 
← powrót