Piątek 23 sierpnia 2019

Na straż można zawsze liczyć

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Co 5 godzin i 34 minuty wyruszali w 2018 roku na ratunek strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Co 30 godzin i 57 minut wybuchał pożar, co 7 godzin i 23 minuty występowało miejscowe zagrożenie, a co 83 godziny i 26 minut ktoś fałszywie alarmował o zagrożeniu. W roku 2018 roku straż pożarna alarmowana była 1574 razy do zdarzeń powstałych na terenie powiatu, a w stosunku do roku poprzedniego ilość wszystkich zdarzeń wzrosła o 69. W bełchatowskiej komendzie PSP odbyła się narada roczna- podsumowanie pracy strażaków za 2018 rok. W naradzie uczestniczył zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Marek Jankowski. Władze powiatu reprezentował Jacek Bakalarczyk, wicestarosta bełchatowski oraz Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu. Obecny był również Sławomir Malinowski, przewodniczący Rady Powiatu.
zdjęcie
Podczas wszystkich zdarzeń bełchatowscy strażacy w 2018 roku odnotowali ogółem 14 ofiar śmiertelnych oraz 240 osób rannych. W pożarach rannych zostało 8 osób, a w grupie miejscowych zagrożeń 232 osób. W wyniku pożarów nie było ofiar śmiertelnych, natomiast podczas miejscowych zagrożeń odnotowano 14 ofiar śmiertelnych. We wszystkich akcjach ratowniczo - gaśniczych podano 371 prądów gaśniczych wody, 24 prądów gaśniczych piany i 4 prądów proszku. Podczas prowadzenia działań ratowniczych zużyto: 3051,35 m3 wody, 3048 l środka pianotwórczego, 34 kg proszku gaśniczego, 4631 kg sorbentu, 630 kg neutralizatorów. Rodzaj najczęściej prowadzonych działań ratowniczych przedstawia się następująco: zabezpieczenie miejsca zdarzenia – 1441 przypadki, działania przy owadach błonkoskrzydłych – 602 przypadki, neutralizacja, sorpcja substancji chemicznych – 228 przypadków, zbieranie, usuwanie, zmywanie substancji chemicznych – 222 przypadki, podawanie środków gaśniczych w natarciu – 215 przypadków, oddymianie, przewietrzanie – 92 przypadków, opieka nad poszkodowanym – 85 przypadków, wycinanie, usuwanie drzew – 62 przypadków, zabezpieczanie imprez masowych – 29 przypadków, otwieranie pomieszczeń – 24 przypadki, pompowanie wody – 12 przypadków, podawanie środków gaśniczych w obronie – 9 przypadków, uwalnianie ludzi – 9 przypadków, prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych – 8 przypadki, rozcinanie, rozginanie konstrukcji – 7 przypadków, poszukiwanie osób zaginionych – 7 przypadków, ewakuacja ludzi – 6 przypadki, ewakuacja zwierząt – 2 przypadki, ewakuacja mienia – 1 przypadek.

- Należy zauważyć pozytywne zjawisko bardzo ścisłej współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi oraz innymi służbami i podmiotami – powiedział st. bryg. Wojciech Jeleń, Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie. - Ma to niewątpliwie wpływ i dobrze rokuje na przyszłość kolejnym naszym zamierzeniom dotyczącym dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz umacniania KSRG w Powiecie Bełchatowskim. W 2018 roku mimo podejmowanych działań mających zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu nastąpił wzrost liczby zdarzeń. Zmieniła się także ich struktura. Odnotowano wzrost ilości miejscowych zagrożeń, pożarów oraz alarmów fałszywych.
 
________________________________________________
Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót