Niedziela 31 maja 2020

Nagrodzona setka zdolnych uczniów - zawodowców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
7 października  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łodzkiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie podsumowujące projekt stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Aż 101 uczniów szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia i techników prowadzonych przez Powiat Bełchatowski zostało objętych programem stypendialnym i otrzymało stypendium w kwocie 6000 zł w dwóch transzach.
zdjęcie
Stypendystami zostało 42 uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie, 34 uczniów ZSP Nr 4 w Bełchatowie oraz 25 uczniów ZSP w Zelowie. Jest to potwierdzenie wysokiego stopnia kształcenia zawodowego w naszych szkołach.O stypendium mogli obiegać się uczniowie, którzy spełnili łącznie następujące warunki:
1) są uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej,
2) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych,
3) nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego
z środków Unii Europejskiej. 

Dodatkowo punktowane były sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach  oraz atrakcyjność danego zawodu na rynku. Otrzymane środki pieniężne uczniowie mogli wykorzystać m. in. na: - zakup pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania, w tym zakup komputera i oprogramowania lub innego sprzętu i wyposażenia mającego zastosowanie w kształceniu zawodowym; - opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących, kursach i szkoleniach e-learningowych;
- opłacenie uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych organizowanych na terenie kraju i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia;
- opłacenie uczestnictwa w kursach językowych;
- opłacenie instalacji i korzystanie z Internetu;
- zakup literatury fachowej.

Celem programu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół  dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.
Wydział Edukacji 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Foto: J.Krak
← powrót