Poniedziałek 17 czerwca 2019

Najlepsi z najlepszych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Mądrzy, zdolni, przebojowi – tacy są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, którzy otrzymali stypendia motywacyjne Rady Powiatu. Stypendia o łącznej wysokości prawie 15 tysięcy złotych trafiły do 24 najlepszych uczniów z terenu powiatu. Symboliczne dyplomy wręczyli stypendystom na sesji Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski oraz Karol Orymus, przewodniczący Rady Powiatu.
 
zdjęcie
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Bełchatowie z 2015 roku Rada Powiatu przyznała Stypendia Motywacyjne najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wysokie wyniki w nauce (tj. średnią co najmniej 4,85 i bardzo dobre zachowanie) oraz niejednokrotnie byli finalistami olimpiad i konkursów na szczeblu międzynarodowym, ogólnokrajowym bądź wojewódzkim oraz laureatami konkursów/ zawodów na szczeblu powiatowym, oraz wykazywali się aktywną działalnością na rzecz środowiska lokalnego.
6 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ilości i wysokości Stypendiów Motywacyjnych Rady Powiatu w Bełchatowie przyznając 24 stypendia o łącznej wysokości 14 998,75 zł. Są to stypendia w wysokości od 253,50 zł do 1.774,50 zł

Nagrody pieniężne przekazane zostały już na konta bankowe Stypendystów.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe Stypendium Motywacyjne :

1) Pani Paulina Surowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, która zdobyła stypendium w wysokości 1.774,50 zł. Średnia ocen to 4,76 i zachowanie wzorowe. Szczególne osiągnięcia to: I miejsce na Eliminacjach Powiatowych o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz wojewódzkie osiągnięcia sportowe w biegu na 200m, w halowej piłce nożnej dziewcząt jak również w tenisie stołowym.

2) Pan Wiktor Martyniak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, który uzyskał stypendium w wysokości 1.394,25 zł za średnią ocen 4,76 , wzorowe zachowanie oraz za wysokie osiągnięcia sportowe, tj.: II miejsce w Zawodach Powiatowych tenisa stołowego oraz IV miejsce w piłce siatkowej, I miejsce w sztafecie 4x400; jak również wojewódzkie osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym.

3) Pani Julia Szymańska z I Liceum Ogólnokształcącego, która uzyskała najwyższą średnią 5,56 oraz wzorowe zachowanie. Uzyskała stypendium w wysokości 1.267,50 zł. Najważniejsze osiągnięcia: I miejsce wraz z zespołem w powiatowym konkursie „Bezpiecznie i Przedsiębiorczo” II miejsce drużynowo w powiatowym konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości ”Bądź Kreatywny”, finalistka w wojewódzkim konkursie „MATEMATYKA MOJA PASJA”, I miejsce w konkursie wojewódzkim Wiedzy o Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie, bardzo dobry wynik w ogólnokrajowym konkursie „Alfik Matematyczny” jak również wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”.

4) Pan Szymon Śmigielski z I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie , który uzyskał średnią 5,38 i zachowanie wzorowe. Otrzymuje stypendium w wysokości 1.056,25 zł Najważniejsze osiągnięcia: finalista w Ogólnokrajowej Olimpiadzie Geograficznej, I miejsce w X Powiatowym Konkursie Geograficznym „Mapa bez tajemnic I miejsce w II Międzyszkolnym Konkursie Geograficznym „Palcem po mapie” oraz w 19.Explorels Festival „Wielka Lekcja Geografii 2017” 4 miejsce w kateg. Najlepszy Uczeń, jest również mistrzem w warcabach w Konkursach organizowanych przez LZS.

5) Pan Mikołaj Komar z I Liceum Ogólnokształcącego, który uzyskał średnią 5,13 oraz zachowanie wzorowe. Uzyskał stypendium w wysokości 971,75 zł Najważniejsze osiągnięcia: finalista Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka-Moja Pasja, I miejsce w XVII Powiatowym Konkursie Fizycznym, bardzo dobry wynik w konkursie „Alfik Matematyczny” jak również Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny z wynikiem bardzo dobrym.

6) Pani Agata Kaczorowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, która uzyskała średnią 5,29 i zachowanie wzorowe. Otrzymuje stypendium w wysokości 802,75 zł Najważniejsze osiągnięcia: I miejsce w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, II miejsce w Ogólnokrajowym Konkursie English High Flier , jak również w konkursie Deutschfreund oraz III miejsce w Szkolnym Konkursie Literackim na przekład wiersza Władysława Broniewskiego na język angielski.

7) Pani Magdalena Radziszewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, która uzyskała średnią 5,00 i zachowanie wzorowe. Otrzymuje stypendium w wysokości 718,25 zł Najważniejsze osiągnięcia: III miejsce w Powiatowym konkursie „Bioróżnorodność wokół nas” jak również wojewódzkie osiągnięcia sportowe III miejsce Rzut oszczepem i II miejsce w Warcabach. 

8) Pani Magdalena Cieślik z I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, która uzyskała średnią 5,50 i wzorowe zachowanie. Wysokość stypendium to 676,00 zł Najważniejsze osiągnięcia: II miejsce w Powiatowym Konkursie o Krajach Niemieckojęzycznych „LANDESKUNDE”, III miejsce drużynowo 19 Explorels Festival Wielka Lekcja Geografii 2017, Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK, udziela się też aktywnie w Szkolnym Klubie Wolontariusza.

9) Pan Miłosz Sadziński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie , który uzyskał średnią 4,84 i wzorowe zachowanie osiągając stypendium w wysokości 676,00 zł Najważniejsze osiągnięcia: III miejsce w Powiatowym konkursie „Bioróżnorodność wokół nas” , II miejsce w Wojewódzkim biegu na 60m , aktywny udział w działaniach charytatywnych WOŚP , Event Charytatywny, Sztuka pomagania i inne.

10) Pan Jakub Kowalczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, który uzyskał średnią 5,40 i wzorowe zachowanie. Najważniejsze osiągnięcia: I miejsce na szczeblu Powiatowym Licealiada, Zelów tenis stołowy drużynowy chłopców, jak również w  wojewódzkich V miejsce. Otrzymuje stypendium w wysokości 507,00 zł .

11) Pani Natalia Łukasiewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, która uzyskała średnią 4,80 i wzorowe zachowanie . Stypendium
w wysokości 507,00 zł otrzymuje za: I miejsce w konkursie Powiatowym „Bądź kreatywny”, oraz I miejsce (złote pióro) w Ogólnopolskim konkursie „Giętkie Pióro”

12) Pani Aleksandra Kubik z II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, która uzyskała średnią 4,93 i wzorowe zachowanie. Jej najważniejsze osiągnięcia: II miejsce w Powiatowym konkursie Wiedzy Psychologicznej; wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Literackim „ Książki na medal” oraz wyróżnienie II stopnia na Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury. Pani Aleksandra Kubik otrzymuje stypendium w wysokości 464,75 zł

13) Pani Daria Klimczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, która uzyskała średnią 4,79 oraz wzorowe zachowanie. Stypendium w wysokości 464,75 zł za wyróżnienie w I edycji Konkursu „Zaprojektuj elewację”, Częstochowa, jest aktywnym członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza.

14) Pan Kamil Ludwiczak z II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, który uzyskał średnią 5,07 i wzorowe zachowanie. Stypendium w wysokości 422,50 zł. Jego osiągnięcia : Finalista konkursu historycznego na esej „Co zrobiłbym na miejscu Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918r.?Alternatywna historia polskiej niepodległości”, za udział w III Konkursie Wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych oraz udział w Ogólnopolskim Konkursie Weltsprachen .

15) Pani Katarzyna Banasiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, która uzyskała średnią 4,79 i wzorowe zachowanie. Stypendium w wysokości 422,50 zł za aktywną działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza
oraz liczne świadczenia Wolontariatu.

16) Pani Patrycja Műller z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, która uzyskała średnią 4,86 i wzorowe zachowanie. Otrzymuje Stypendium w wysokości 422,50 zł za wysokie wyniki w nauce oraz Współpracę z wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, oraz działalność w szkolnym Klubie Wolontariusza i Krwiodawstwo .

17) Pani Emilia Sikorska z II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, która uzyskała średnią 5,25 i wzorowe zachowanie. Jej osiągnięcia to: I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”, Uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Weltsprachen, pozwoliło na uzyskanie stypendium w wysokości 380,25 zł.

18) Pan Kamil Szymczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, który uzyskał średnią 5,38 i wzorowe zachowanie. Jego osiągnięcie I miejsce w Wojewódzkim konkursie wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w budownictwie w ramach kampanii „Kultura bezpieczeństwa”, pozwoliło na uzyskanie stypendium w wysokości 380,25 zł.

19) Pani Katarzyna Kilańczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, która uzyskała średnią 5,47 i wzorowe zachowanie. Otrzymuje Stypendium w wysokości 338,00 zł za wysokie wyniki w nauce oraz udział w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zajmując XI miejsce.

20) Pani Weronika Kłysik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, która uzyskała średnią 5,09 i wzorowe zachowanie. Otrzymuje Stypendium w wysokości 338,00 zł za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcie IV miejsce Mistrzostwa Powiatu – piłka siatkowa jak również V i VI miejsca w Mistrzostwach Województwa – piłka siatkowa.

21) Pani Julia Kołomycka z II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, która uzyskała średnią 5,00 i wzorowe zachowanie. Stypendium w wysokości 253,50 zł za wysokie wyniki w nauce oraz zajęcie I miejsca II Powiatowym „Przeglądzie Talentów”.

22) Pani Katarzyna Śmiertka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, która uzyskała średnią 4,88 i wzorowe zachowanie. Stypendium w wysokości 253,50 zł za wysokie wyniki w nauce oraz zajęcie II miejsca w II Powiatowym Przeglądzie Talentów pod Honorowym Patronatem Starosty Bełchatowskiego.

23) Pani Sylwia Nadajewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, która uzyskała średnią 4,86 i wzorowe zachowanie. Stypendium w wysokości 253,50 zł za wysokie wyniki w nauce oraz działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza .

24) Pani Agata Pielucha z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, która uzyskała średnią 4,79 i wzorowe zachowanie. Stypendium w wysokości 253,50 zł za wysokie wyniki w nauce oraz działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza .

 
Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót