Poniedziałek 26 sierpnia 2019

Naukowo o historii granic II Rzeczypospolitej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi w dniach 14–15 maja br. w Rezydencji Dwór Polski w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 144) organizowana jest ogólnopolska konferencja naukowa „Walka o granice II Rzeczypospolitej”. To już trzecia konferencja z zapoczątkowanego w 2017 r. cyklu „Marszałek Józef Piłsudski – droga do Niepodległej”.
zdjęcie
Konferencja będzie próbą podsumowania badań poświęconych procesowi kształtowania granic II Rzeczypospolitej. Uczestnicy spotkania odniosą się zarówno do walki zbrojnej, jak i wysiłków dyplomatycznych podejmowanych m.in. na konferencji pokojowej w Paryżu. Prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy walka o kształt granic zakończyła się sukcesem, czy też władze polskie mogły uzyskać więcej w zmaganiach zbrojnych i w politycznych szrankach. Ważnym zagadnieniem będzie również analiza, w jaki sposób proces kształtowania granic wpłynął na relacje z sąsiadami w kolejnych latach.

Partnerem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Patronat medialny: TVP3 Łódź, Radio Łódź. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.


Szczegółowy program:
 
Wtorek 14 maja
10.30–11.00 – otwarcie konferencji
11.00–12.00
Prof. Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Federacja i inkorporacja. Dwie wizje Polski odrodzonej w 1919 i 1920 roku
Dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Geopolityczne uwarunkowania budowy państwa w latach 1918–1919
12.00–12.30 – przerwa
12.30–14.30
Dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)
Gdy umilkły działa, czyli pierwsza odsłona dyplomatycznej batalii o granice Polski na forum paryskiej konferencji pokojowej w 1919 roku
Dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)
Zetowcy w Drugiej Rzeczypospolitej wobec idei federacyjnej i wojny z Rosją Sowiecką (1919-1920)
Dr hab. Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku)
Wstępna faza wojny polsko-bolszewickiej. Operacja wileńska w kwietniu 1919 roku
Dr Dariusz Fabisz (Uniwersytet Zielonogórski)
Problem Wilna i Wileńszczyzny w stosunkach polsko-litewskich w latach 1920–1922
14.30–15.30 – przerwa
15.30–17.00
Płk dr hab. Juliusz Tym (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
Wojskowo-geograficzna charakterystyka wschodniego teatru działań wojennych Rzeczypospolitej w wojnie z bolszewicką Rosją
Dr Zbigniew Girzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Polsko-rosyjska wojna o niepodległość 1919–1921?
Dr Jan Wiśniewski (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)
Syberyjska Brygada Piechoty: geneza, struktura i udział w walkach z bolszewikami w 1920 roku
17.00–18.00 – dyskusja i podsumowanie
Środa, 15 maja

10.30–12.30
Panel dyskusyjny „Walka o granice Rzeczypospolitej w latach 1918–1919”
Uczestnicy: prof. Przemysław Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie/Uniwersytet Wrocławski), prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie), prof. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prowadzenie dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi/Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

12.30–12.50 – przerwa
12.50–13.50
Dr Jan Stanisław Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski)
Walka o granice Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1922 z perspektywy hiszpańskiej
Dr Sebastian Pilarski (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)
Walka o granicę polsko-czechosłowacką w latach 1918–1920
13.50–14.10 – przerwa
14.10–15.10
Dr hab. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Służba zdrowia Wojska Polskiego w latach 1918–1920
Prof. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski)
Szablą, piórem i.... stetoskopem! Gen. Stefan Hubicki w walce o granice Odrodzonej Rzeczypospolitej w latach 1918–1920
15.10–16.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji
← powrót