Poniedziałek 20 maja 2019

Obradowali radni

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Za nami kolejna w tej kadencji sesja Rady Powiatu w Bełchatowie.
zdjęcie
Radni między innymi wysłuchali sprawozdania Agnieszki Wasilewskiej, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu bełchatowskiego starostwa na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski w 2018 roku. Podczas sesji uzupełniono również skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o radnego Krzysztofa Gajdę. Radni zaakceptowali powierzenie Gminie Rusiec zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w Ruścu, przy ul. Dąbrowskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika i wymianą kanalizacji deszczowej w miejscowości Dęby Wolskie. Udzielono także pomocy finansowej Miastu Bełchatów na realizację zadania „Dostosowanie pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 do potrzeb serwerowni wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej.
Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót