Piątek 18 paździenika 2019

„Od ignoranta do eleganta" w nowej formule

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
W roku szkolnym 2012/13 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie powstała idea ogólnopolskiego konkursu „Od ignoranta do eleganta”. Miał on za zadanie propagować zasady poprawnego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy konkursu nadsyłali kilkuminutowe etiudy filmowe, spośród których w procesie eliminacji wybierano filmy do finału konkursu. Finałowa gala była połączona z pokazem etiud, ogłoszeniem oficjalnych wyników oraz wręczeniem nagród, w tym również Nagrody Publiczności, którą przyznawali widzowie, zgromadzeni w auli kleszczowskiego SOLPARKU.
zdjęcie
Plon i wyniki dotychczasowych konkursów znaleźć można na stronie internetowej www.zspkleszczow.pl w stosownej zakładce. Wszystko wskazuje na to, że dorobek ten przechodzi do historii. Od tegorocznej edycji konkurs „Od ignoranta do eleganta” zmienia swoją formułę. Nadal ma pozostać ogólnopolską rywalizacją, ale stanie się przede wszystkim sprawdzianem wiedzy o etykiecie. Będzie rozgrywany w dwóch etapach, a jego uczestnikami będą 2-osobowe zespoły uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

W etapie pierwszym (eliminacje szkolne) zadaniem uczestników będzie rozwiązanie quizu, udostępnionego on-line. Literatura, pomocna w przygotowaniu się do testu została podana w regulaminie. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 19 kwietnia, natomiast quiz będzie zorganizowany 30 kwietnia. Do finałowego etapu, który odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 29 maja, przejdzie sześć par zawodników. Będą mieli do wykonania sześć różnych zadań, których ogólny opis znaleźć można w regulaminie, zamieszczonym na stronie http://www.zspkleszczow.pl.
 
Jerzy Strachocki
UG w Kleszczowie
← powrót