Poniedziałek 09 grudnia 2019

OSP mogą walczyć o Floriany, czyli strażackie Oskary

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika "Strażak" zapraszają strażaków ochotników do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów FLORIANY 2019.
zdjęcie
Konkurs FLORIANY jest dedykowany ochotniczym strażom pożarnym, samorządom i lokalnym społecznościom. Zasadniczym celem jest promocja najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych przedsięwzięć. Organizatorzy zapowiadają podział zgłoszonych projektów na dwie grupy. Pierwszą będą pomysły realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie, drugą – przedsięwzięcia podjęte wspólnie z partnerami (samorządami,organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

W III edycji FLORIANÓW można składać projekty w dwunastu kategoriach konkursowych, które odzwierciedlają szerokie spectrum społecznej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – od poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, rozwój turystyki, ochronę środowiska, edukację po aktywizowanie seniorów czy dbanie o estetykę przestrzeni publicznej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do 15 marca 2019 r. na adres miesięcznika "Strażak" (ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa). Wśród zgłoszonych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do  FLORIANA, a podczas gali finałowej ogłosi zwycięzców.

W Kapitule Konkursu zasiadają m.in. Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Czesław Lang, wicemistrz olimpijski w kolarstwie, dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata i organizator Tour de Pologne, Wiesław Leśniakiewicz, były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas I i II edycji do konkursu FLORIANY zgłoszono łącznie 631 projektów, zrealizowanych w całej Polsce. Wzięło w nim udział ponad 11 tys. uczestników. Łącznie we wszystkich kategoriach Kapituła Konkursu przyznała aż 109 nominacji do strażackiego Oscara.

Ochotnicze Straże Pożarne poza działalnością typowo ratowniczą podejmują mnóstwo społecznych inicjatyw niemal we wszystkich dziedzinach życia swoich lokalnych społeczności, gotowych bezinteresownie nieść pomoc. Ponad 16 200 Ochotniczych Straży Pożarnych, w których działa prawie 700 000 członków, w tym ponad 225 000 strażaków ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ponad 82 400 dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tworzących dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz prawie 70 000 kobiet. Ponad 4,3 tys. OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wszelkie szczegóły, bieżące informacje, regulamin konkursu oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.
Opr. Agnieszka Zawodzińska 
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót