Sobota 20 kwietnia 2019

Podziękowaliśmy nauczycielom

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Podziękowania za wysokie osiągnięcia zawodowe, ale przede wszystkim trudną i odpowiedzialną pracę przyjęli pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych podczas gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanej przez wydział edukacji bełchatowskiego starostwa. Oprócz nauczycieli wzięli w niej udział goście m.in. z kuratorium oświaty, samorządowcy, przedstawiciele jednostek i organizacji współpracujących ze szkołami.
zdjęcie
Uroczystość miała jak zawsze podniosły charakter, który podkreślał wyjątkowe znaczenie, jakie ma wychowywanie i edukowanie młodego pokolenia. Podziękowania za trud nauczycielom i wychowawcom przekazali Waldemar Wyczachowski - starosta bełchatowski, Grzegorz Gryczka - wicestarosta, Karol Orymus - przewodniczący Rady Powiatu  oraz Tomasz Trzaskacz - kurator oświaty. Ważnym momentem było złożenie ślubowania przez pięciu nauczycieli, którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego. Dwanaście osób odebrało akty potwierdzające uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Czterech nauczycieli zakończyło pracę zawodową i odeszło na emeryturę.


Nagrodą Starosty Bełchatowskiego zostały uhonorowane dwadzieścia dwie osoby. Wyróżnienie to umożliwia Karta Nauczyciela i uchwała Rady Powiatu w Bełchatowie, ustalająca kryteria i tryb przyznawania takiej nagrody. Zespół weryfikujący, składający się z przedstawicieli organu prowadzącego, komisji edukacji RP, reprezentatywnych związków zawodowych ocenia wnioski od dyrektorów szkół i swój werdykt przedstawia staroście, do którego należy decyzja o przyznaniu nagrody. Wyniosła ona w tym roku 3250 zł brutto, otrzymały ją: I LO: Jadwiga Gralińska, Małgorzata Włodarczyk – Kucab, Lidia Stępnik, Katarzyna Pawłowska; II LO: Marcin Jankowski, Agata Bluszcz – Kiełbik; ZSP Nr 3: Agnieszka Wiśniewska – Salamon, Dariusz Paduch, Nina Gralczyk; ZSP Nr 4: Beata Duralska, Agnieszka Kwiatkowska, Katarzyna Strzelecka, Elżbieta Wolska, Marianna Bełczyk; ZSP Zelów: Marcin Arendt; Bursa Szkolna: Monika Trzebońska; CKP: Radosław Kacperek, Krzysztof Kostrzewa; SOS-W: Magdalena Kobylińska, Ewa Łumińska, Beata Piejek; Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: Joanna Jaworska – Bielaś.

Należy wspomnieć, że Piotr Mielczarek – Dyrektor ZSP Nr 3 w Bełchatowie jest laureatem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a Zbigniew Szubert, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, otrzymał Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. Panowie będą gośćmi gali z okazji wojewódzkiego DEN w Łodzi. Powiatową uroczystość uświetnił występ kwintetu Alla Vienna oraz poczęstunek.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie


 
← powrót