Czwartek 24 stycznia 2019

Ponad tysiąc bezpłatnych porad prawnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
W ubiegłym roku, drugim od kiedy rozpoczęły w całej Polsce funkcjonowanie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie powiatu bełchatowskiego udzielono 1196 porad prawnych. Zorganizowanie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem starosty, zleconym przez administrację rządową. Powiat bełchatowski otrzymał na to blisko 300 tys. zł. Pieniądze stanowią wynagrodzenie dla prawników.
zdjęcie
Na terenie powiatu bełchatowskiego funkcjonuje w tym roku również pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W każdym dniu tygodnia przez cztery godziny adwokaci i radcowie prawni bezpłatnie udzielają porad prawnych.

- Bywa, że sprawy, z którymi zgłaszają się mieszkańcy, są skomplikowane i wymagają dokładniejszej analizy. Trudno wtedy udzielić pomocy w ciągu kilkunastu minut. Dlatego też uprawniona osoba przychodzi do nas ponownie – mówi Aleksandra Cieślak-Fornal, adwokat. - Zauważam też dobre zjawisko, świadczące o coraz większej świadomości praw obywatelskich i znajomości przepisów. Klienci przychodzą do punktu pomocy prawnej z pełną i usystematyzowaną dokumentacją. To daje prawnikom lepszy wgląd w daną sytuację i ułatwia czy umożliwia pomoc. A o to przecież chodzi.

W zeszłym roku tematyka spraw dotyczyła najczęściej prawa cywilnego,  rzeczowego, administracyjnego i spadkowego, a także spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa do opieki zdrowotnej. Najliczniejszą grupą korzystającą z porad są osoby po 65 roku życia oraz osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata oraz korzystające z pomocy społecznej.

Porad udzielają osobiście adwokat lub radca prawny. W powiecie bełchatowskim jest pięć miejsc (w budynkach urzędów gmin i starostwie), w których dyżurują prawnicy. Dyżury trwają przez 4 godziny przez 5 dni w tygodniu. W trzech punktach ( Zelów, Kleszczów, Szczerców) zadanie prowadzenie dyżurów prawników została powierzona do prowadzenia organizacji pozarządowej - Fundacji Młodzi Ludziom. W pozostałych punktach pracują prawnicy z Okręgowej Rady Adwokackiej w Cżęstochowie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
 
Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy uprawnionych osób:
- które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia;
- którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
- które ukończyły 65 lat;
- posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;
- kombatantów;
- weteranów;
- zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
- kobiet w ciąży.
Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót