Poniedziałek 17 czerwca 2019

Poprzez teatr przemawiali do rozsądku rówieśników

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Ciekawą inicjatywę dla popularyzacji wśród dzieci zasad bezpiecznego i zdrowego życia podjęła Szkoła Podstawowa nr 12. Placówka zorganizowała I Powiatowy Konkurs Spektakli Profilaktycznych „Rozsądni i Bezpieczni”. Starosta bełchatowski objął go patronatem honorowym.
zdjęcie
Do udziału w I Powiatowym Konkursie Spektakli Profilaktycznych „Rozsądni i Bezpieczni” zgłosiło się dziewięć grup teatralnych: „Bajkoludki” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie, „Otwarci na innych” ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, „Czekoladki” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczercowie, „Jedyna taka” z SP nr 1 w Bełchatowie, „Grupa Teatralna z Piątki” z SP nr 5 w Bełchatowie, „Elegancik z ZSP nr 9 w Bełchatowie, „Kurtyna” z SP nr 8 w Bełchatowie, dwa zespoły gospodarzy, tj. „Och! Dwunastki” i „Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 12”. Komisja konkursowa oceniała wiele aspektów prezentowanych inscenizacji. Brano pod uwagę sposób przedstawienia danego problemu, czy potrafi on oddziaływać na młodego odbiorcę i czy, przede wszystkim, ma wartość profilaktyczną. Tematyka spektakli dotyczyła głównie uzależnień, które czyhają na młodego człowieka, jak np. alkohol i narkotyki. Pokazano też jak niebezpieczny i zdradliwy może być Internet lub gry komputerowe.

Grand Prix przyznano grupie teatralnej „Otwarci na innych” ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. I miejsce zajął „Elegancik” z ZSP 9 w Bełchatowie, II miejsce - SP nr 1 w Bełchatowie, III - „Kurtyna” ze SP nr 8 w Bełchatowie. Wyróżnieniami nagrodzono „Och! Dwunastki” i „Grupę Teatralną ze Szkoły Podstawowej nr 12”, „Bajkoludki” z NSP w Bełchatowie, „Czekoladki” z ZSP w Szczercowie, „Grupę Teatralną z Piątki” z SP nr 5 w Bełchatowie.

Najlepszą aktorką tego przeglądu uznano Natalię Krzciuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie, a najlepszym aktorem został Julian Piech z NSP w Bełchatowie.

Patron wydarzenia, Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski ufundował dla zwycięzców upominki o łącznej wartości 500 zł. W skład jury weszli: Dariusz Opałka - koordynator zespołu ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej Straży Miejskiej w Bełchatowie, Marta Płomińska z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, Anna Guszczar - koordynator Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii, członek Towarzystwa Przeciwdziałania Narkomanii „Most”, pedagog w Publicznym Gimnazjum nr 1w Bełchatowie, Renata Janus - nauczycielka języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie, pedagog, wychowawca, koordynator działań profilaktycznych.
A.Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót