Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Piątek 25 maja 2018

Powiat pomaga w inwestycjach ekologicznych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Do 31 sierpnia można składać w bełchatowskim starostwie wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i edukacji ekologicznej, planowane na rok 2018. O wsparcie może wystąpić każdy mieszkaniec powiatu, jednakże największą szansę na „zielone pieniądze” mają te projekty, które efektem ekologicznym obejmą jak największy obszar czy liczbę mieszkańców. Beneficjentami dotacji są najczęściej samorządy, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe.
zdjęcie
OZE cenione najwyżej
Zasady przyznawania wsparcia finansowego z budżetu powiatu zawarte są w „Regulaminie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, dostępnym na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat oraz BIP i w wydziale ochrony środowiska. W dokumencie znajduje się systematyka przedsięwzięć, które mogą być dofinansowane. Te, które są jednocześnie zadaniem publicznym, traktowane są priorytetowo. Jeśli pomysł będzie dotyczył wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawianej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, jest duża szansa na dotację. Warto wiedzieć, że wnioskodawca musi zabezpieczyć także część własnych środków. Maksymalna pomoc, jaką może dołożyć powiat, to 60% kosztów wartości całego przedsięwzięcia. Jeśli wnioskodawca zainwestuje w OZE, może otrzymać nawet 80%.

Edukacja to też inwestycja
Konkursy, lekcje przyrody w terenie, warsztaty, wyjazdy w ciekawe miejsca, czyli wszystkie działania, których celem jest zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie i prawach natury, a także nauka właściwych, ekologicznych zachowań, mają także szansę na wsparcie finansowe z budżetu powiatu bełchatowskiego. Bardzo chętnie korzystają z tego szkoły wszystkich poziomów edukacji, uatrakcyjniając uczniom zajęcia, motywując ich do nauki i udziału w ekologicznych konkursach. Bezpłatne wycieczki to również ulga dla portfeli rodziców. Efekty edukacji ekologicznej potwierdzają się bogatszym zasobem wiedzy, wrażliwością na piękno przyrody i zrozumieniem jej potrzeb.

Podstawą dobry plan
Wniosek o dotację trzeba dokładnie przemyśleć. Wskazuje się w nim terminy, liczbę uczestników, harmonogram kosztów i efekty. Na zakończenie składa się sprawozdanie. Pracownicy wydziału OS w starostwie pomagają na każdym z etapów. Warto się pospieszyć. 31 sierpnia mija termin składania wniosków.
Agnieszka Zawodzińska
Starostwo Powiatowe
Zespół ds. Promocji
← powrót