Piątek 22 stycznia 2021

Powszechny Spis Rolny 2020 prawie na finiszu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Do końca zbliża się Powszechny Spis Rolny 2020. Właściciele gospodarstw do 30 listopada br. muszą przekazać informacje poprzez stronę intermetową lub rozmowę telefoniczną z rachmistrzem.
główne spis rolny
Jest to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze). W całej Polsce spisem objętych będzie ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego ponad 130 tys. w województwie łódzkim.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki którym od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.
Dzięki badaniu gospodarstw rolnych będziemy mogli uzyskać dokładne dane dotyczące m.in.:
- położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
- typu własności użytków rolnych,
- produkcji ekologiczna,
- rodzaju użytkowanych gruntów,
- powierzchni zasiewów według upraw,
- powierzchni nawadnianej,
- zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
- rodzajów budynków gospodarskich,
- pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
- liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
- wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązkową formą PSR 2020 jest samospis internetowy – przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na tronie internetowej https://spisrolny.gov.pl prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny – organizatora spisu rolnego.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: (22) 279 99 99.

 
Źródło:Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych
← powrót