Niedziela 08 grudnia 2019

„PracoDawca Zdrowia” II edycja programu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Szczepienia profilaktyczne, badania pod kątem wykrywania chorób nowotworowych, warsztaty żywieniowe z dietetykiem czy konsultacje z fizjoterapeutą – to przykłady działań służące budowaniu postaw prozdrowotnych, które swoim pracownikom zaoferowali laureaci I edycji konkursu „PracoDawca Zdrowia”. Ministerstwo Zdrowia zaprasza do II edycji tego programu.
zdjęcie
Pracodawcy, którzy wezmą udział w konkursie, będą ubiegali się o honorowy certyfikat „PracoDawca Zdrowia”. Aby go otrzymać, konieczne jest spełnienie przynajmniej ośmiu spośród dziesięciu kryteriów regulaminu m.in.:
• promowanie aktywnego stylu życia pracowników,
• zwalczanie wśród pracowników palenia tytoniu,
• wspieranie pracowników w badaniach profilaktycznych,
• udzielanie pracownikom raz w roku minimum pół dnia
wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich
badań,
• działanie na rzecz ograniczenia stresu pracowników,
• chronienie pracowników przed działaniem substancji
rakotwórczych i innych czynników kancerogennych
w miejscu pracy.
Udział w programie jest bezpłatny. Certyfikat będzie przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2019 r. Więcej informacji o samym konkursie znajdą Państwo na stronie http://planujedlugiezycie.pl/?page_id=368. 


                                                                                                                                                                                        Marzena Rogut-Chrząszcz
                                                                                                                                                                                                  Zespół ds. Promocji
                                                                                                                                                                                                 Starostwo Powiatowe
← powrót