Sobota 15 sierpnia 2020

Projekt dla samorządów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Województwo Łódzkie we współpracy z firmą Euro Innowacje sp. z o.o. przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
zdjęcie
Celem projektu jest poprawa jakości obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego dzięki wprowadzeniu standaryzacji zalecanej przez PAIH. Zamierzeniem jednolitego podejścia do obsługi inwestora jest uzyskanie lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi inwestora w samorządzie, co z kolei wpłynie pozytywnie na wizerunek Gminy/Powiatu i jej/jego ocenę jako miejsca do lokowania inwestycji.
W województwie łódzkim projektem objętych zostanie 80 jednostek samorządu terytorialnego, z których minimum 40 wdroży standardy obsługi inwestora. Efektem wdrożenia standardów przez poszczególne samorządy będzie wysoki poziom obsługi przedsiębiorców zainteresowanych procesem inwestycyjnym na terenie danej Gminy czy Powiatu.
Samorządy uczestniczą we wsparciu bezpłatnie, a obowiązkowy wkład własny na poziomie 10% jest wnoszony wyłącznie bezgotówkowo w formie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na dedykowane szkolenia w czasie pracy.
Korzyści dla wszystkich 80 samorządów lokalnych biorących udział w projekcie to m.in:
-audyt doradczy
-bezpłatne szkolenia
Termin naboru dla jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie został wydłużony do 3 sierpnia 2020 roku.
Więcej informacji, jak i formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj: http://euroinnowacje.com/projekty-z-ue/wdrazanie-standardow-obslugi-inwestora-w-samorzadach-wojewodztwa-lodzkiego/rekrutacja-2/



 
← powrót