Sobota 04 lipca 2020

Projekt "Dziś o jutrze" w praktyce

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, którzy zakwalifikowali się do I edycji projektu „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie” po uzyskaniu kompetencji zawodowych w zakresie cukiernictwa (technik usług gastronomicznych), czy też wizażu (technik usług fryzjerskich) potwierdzonych zdobytymi certyfikatami mogą w praktyce sprawdzić swoje umiejętności. Przedmiotowy projekt umożliwia bowiem uczniom udział w stażach zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, gdzie mają możliwość pod okiem fachowców w ww. dziedzinach poznać tajniki pracy cukiernika, czy też kosmetyczki.
zdjęcie
Udział w stażach jest możliwy wskutek wsparcia działań projektu przez p. Marka Trojanowskiego właściciela Cukierni Trojan, jak również p. Katarzynę Stawowczyk (P.H.U. Salon Kosmetyczny Nowy Styl), p. Sylwię Rudzką (Szczęśliwa Kosmetyka) oraz p. Patrycję Bogacką (Beauty Factory Salon Urody), którzy użyczyli miejsca pracy naszym uczniom, a ponadto służyli pomocą przy wykonywaniu podstawowych obowiązków cukiernika i kosmetyczki. Staże zawodowe to dla uczniów „czwórki” praktyczna nauka zawodu zwiększająca kompetencje i szanse na lokalnym rynku pracy, a także źródło dochodu bowiem oprócz zdobytej wiedzy uczestnicy za wykonaną pracę otrzymają stypendium stażowe.

Równolegle kolejni zrekrutowani uczestnicy zdobywają wiedzę podczas trwających kursów w zakresie cukiernictwa (technicy usług gastronomicznych), obsługi programu EW MAPA (geodeci) oraz kierowania wózkami jezdniowymi (logistycy) po których w okresie wakacyjnym odbędą staż zawodowy w bełchatowskich firmach.

Projekt pn. „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie” potrwa do sierpnia 2020 r. w czasie którego łącznie 60 uczniów odbędzie różnego rodzaju kursy i zajęcia specjalistyczne, zakończone stażami zawodowymi w lokalnych przedsiębiorstwach. Powiat Bełchatowski na realizację przedmiotowego projektu pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w kwocie 736 852 zł.
Kamila Wolska
Wydz. Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót