Sobota 04 lipca 2020

Projekt "Mega szóstka" czeka na chętnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Do dnia 9 stycznia 2020 roku przedłużony został nabór uczniów do projektu "Mega szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie". Udział w projekcie może wziąć 30 niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej i 37 nauczycieli.
zdjęcie

Ta inicjatywa pomoże podnieść u 30 niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej kompetencji kluczowych oraz rozwinąć u 37 nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie edukacyjnym. Dzięki projektowi poszerzy się wyposażenie pracowni. Jego wartość wyniesie na finiszu 600 tys.zł. Podniesie się poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, którzy będą uczestniczyć aż w 16 rodzajach specjalistycznych zajęć dodatkowych. W szkoleniu nauczycieli nacisk będzie położony na umiejętność prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie działania wzmocnią jakość kształcenia ogólnego w tej jednostce oświatowej powiatu.

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.06.2021 r.
Całkowita wartość projektu: 1 034 275,90 zł
Dofinansowanie EFS: 961 876,58 zł
BIURO PROJEKTU: Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26, pok.18A
Koordynator projektu: Emilia Podedworna, tel. 44 7336607
email: epodedworna@powiat-belchatowski.pl

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się tutaj. 
A.Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót