Wtorek 10 grudnia 2019

Przed nami aktywny i barwny rok ze społecznikami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Zarząd Powiatu w Bełchatowie rozdysponował  ponad 320 tys. zł na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2019. Jest to blisko pięćdziesiąt przedsięwzięć, z których mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać nieodpłatnie. Należą one do takich obszarów jak kultura fizyczna, kultura i sztuka, ochrona i promocja zdrowia czy turystyka.
zdjęcie
Najwyższa kwota, bo 203 tys. zł, wesprze przedsięwzięcia kultury fizycznej. Wśród dyscyplin sportowych, które z pomocą samorządu powiatu będą w tym roku popularyzowane, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Wiele pomysłów, zgłoszonych na konkurs ofert przez pozarządowe organizacje, jest adresowanych do seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Wybrane przez zarząd inicjatywy mają za cel pomóc zaktywizować te środowiska. Koncerty, pikniki, spotkania organizacyjne, warsztaty artystyczne, wystawy znajdują się na liście zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Będzie w czym wybierać. Zapraszamy mieszkańców powiatu do uczestnictwa w tych przedsięwzięciach.

Poniżej wykaz organizacji pozarządowych i zadań, które w poszczególnych obszarach zostały wybrane przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie do realizacji, wraz z wysokością dotacji.
 
Kultura fizyczna (203 000 zl)
1) Bełchatowski Klub Curlingowy na „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie curlingu – zimowej olimpijskiej dyscypliny sportowej” (2.055 zł);
2) Uczniowski Klub Sportowy „KORONA" z/s w Bełchatowie na „Szkolenie z zakresu piłki siatkowej poprzez treningi, rozgrywki ligowe i obozy sportowe” (14 808 zł);
3) Uczniowski Klub Sportowy „Hattrick” Bełchatów na szkolenie sportowe w piłce nożnej oraz organizację obozu i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży powiatu bełchatowskiego (10 818 zł);
4) Stowarzyszenie „Akademia Pana Grześka” na akcję „Zdobywamy Górę Kamieńsk” (7 933 zł);
5) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z/s w Bełchatowie na organizację igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej oraz licealiady (32 800 zł);
6) Stowarzyszenie Grocholice Łączymy Pokolenia na wsparcie zadania ph. „Łączymy poprzez sport i rekreację ” (4 554 zł);
7) Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania z/s w Bełchatowie na „Ligę Ratownika” (4 844 zł);
8) Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” na organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów (20 445 zł);
9) Bełchatowska Akademia Piłkarska „Soccer" na „Ligę z Soccerem" (5 724 zł);
10) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z/s w Bełchatowie na organizowanie w roku 2019 imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych przy udziale mieszkańców co najmniej dwóch gmin (8 358 zł);
11) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie na rozwój koszykówki, jako alternatywnej dyscypliny sportu w powiecie bełchatowskim (6 526 zł);
12) Fundacja „Jest Moc” z/s w Szczercowie na zadanie „Piłka nożna z pasją dla kobiet” (4 320 zł);
13) Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów na „Siatkówkę ze Skrą” (19 627 zł);
14) Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów na szkolenie pływackie (21 432 zł);
15) Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Gmina Bełchatów na zadanie „Znamy się z piłki – treningi i mecze piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych” (4 523 zł);
16) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z/s w Szczercowie na przedsięwzięcie pt. „Sport i zabawa to fajna sprawa” (2 045 zł);
17) Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (2 044 zł);
18) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie na organizację i udział w zawodach, zgrupowaniach dzieci i młodzieży z terenu powiatu bełchatowskiego (3 553 zł);
19) Związek Strzelecki „Strzelec” na cykl zawodów strzeleckich dla młodzieży uczęszczających do klas mundurowych w ZSP nr 3 (2 677 zł);
20) Związek Strzelecki „Strzelec” na cykl zawodów strzeleckich (2 450 zł);
21) Klub Sportowy „Grocholice” Bełchatów na zadanie „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych (3 297 zł);
22)Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na przedsięwzięcie pt. „Trenuj razem z nami - „Iglica” Bełchatów 2019” (3 718 zł);
23) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na zadanie pn.„Lekkoatletyka sportem dla wszystkich” (6 340 zł);
24) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na patriotyczne zawody strzeleckie (909 zł).

Turystyka i krajoznawstwo (10 000 zł)
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu na zadanie pt.„Seniorzy blisko turystyki i wypoczynku” (1 940 zł);
2. Stowarzyszenie Grocholice Łączymy Pokolenia na wsparcie cyklu wycieczek do miejsc związanych z historią Polski „Szlakiem polskiej historii” (5 795 zł);
3. Związek Strzelecki „Strzelec” na cykl rajdów turystyczno – rekreacyjnych (2 265 zł).

Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym z uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym (55 000 zł)

1) Stowarzyszenie „Moja Wieś - Mój Dom” Inicjatywa dla Rozwoju z/s w Kaszewicach na X Święto Pieczonego Ziemniaka (4 830 zł); 
2) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie na organizację Drogi Krzyżowej ulicami Bełchatowa (370 zł);
3) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej O. Bełchatów na obchody Dnia Patrona Miasta Bełchatowa (1 843 zł);
4) Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne na IX Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne – Energia 2019 (7 417zł);
5) Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” na cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego pn.„Grocholice – Łączymy Pokolenia. Kultura łączy” (14 070 zł);
6) Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie w Grocholicach na wspieranie działań artystycznych Orkiestry Dętej na terenie powiatu ( 9 930 zł);
7) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Bełchatowie na organizowanie koncertów, przeglądów, wystaw i spotkań okolicznościowych dla i z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych (4 348 zł);
8) Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic” na zadanie pn.: „Grocholice i okolice w życiu kulturalnym powiatu bełchatowskiego” (4 609 zł);
9) Regionalne Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie na XIX Marsz na Orientację – Borowskie Góry 2019 (403 zł);
10) Regionalne Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „ERSKA” na XIX Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej – Moja Ojczyzna (2 180 zł);
11) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu na działania na rzecz osób
w wieku emerytalnym pn.„Seniorzy blisko z kulturą” (1 702 zł);
12) Stowarzyszenie Grocholice – Łączymy Pokolenia na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym „Kultura dla seniora. Senior dla kultury” (2 172 zł);
13) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Zelowie na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (1 126 zł).

Ochrona i promocja zdrowia (29 817 zł)
1. Stowarzyszenie Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na zadanie pn. „ABC pierwszej pomocy – manewry Bezpieczna Jesień” (7 760 zł);
2. Fundacja Rozwoju Nitka na IV edycję spotkań ph. „Choroba zaczyna się w głowie” (3 948 zł);
Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK (1 739 zł);
3. Bełchatowskie Stowarzyszenie Amazonki na zadanie pt. „Żyjemy w nadziei na lepsze jutro” (4 498 zł);
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Kuźnia Życzliwości na akcję ph. ”Nasze nieograniczone możliwości – promocja aktywnego stylu życia” (5 632 zł) oraz na przedsięwzięcie „Tęczowo – bezpiecznie i zdrowo – edukacja i promocja zdrowego stylu życia (6 240 zł).

Pomoc społeczna, w tym dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej (17 661 zł)
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z/s w Zelowie na prowadzenie zajęć zapewniających dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców odpowiedniego wychowania, przygotowanie do codziennych obowiązków i wypełnienie czasu wolnego po zajęciach szkolnych (6 500 zł);
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” na zadanie „Poznaj mnie – odkryj siebie” (4 266 zł) oraz na program osłonowy na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym „Mam marzenie być artystą” (6 895 zł).

Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

Należy dodać, że Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” powierzono realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizowanie na terenie powiatu uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego. Dotacja na te działania wynosi 9 300 zł.
 
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót