Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Sobota 21 lipca 2018

PRZEDSIĘBIORCO - PROMUJ SIĘ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Przedsiębiorco!!!
Weź udział w ostatniej X – jubileuszowej edycji konkursu
„Moja firma, moja przyszłość”
i promuj swoją firmę!!!
zdjęcie
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zaprasza do udziału w konkursie osoby, które otrzymały środki na uruchomienie działalności gospodarczej z PUP Bełchatów w okresie od 1 stycznia 2005 r., rozliczyły się z urzędem po 12 miesiącach, nadal prowadzą swoją firmę i nie były laureatami poprzednich edycji.
Symboliczna, X – jubileuszowa edycja konkursu organizowana jest przez Urząd po raz ostatni. Celem organizowanych do tej pory konkursów była promocja inicjatyw przedsiębiorczych na terenie powiatu bełchatowskiego oraz wspieranie i rozwój dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczych. Cel, jak podkreśla Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie został osiągnięty, a od momentu przyznawania bezzwrotnych środków na uruchomienie własnego biznesu powstało ponad 1.500 podmiotów gospodarczych, z czego ponad połowa to podmioty aktywne. Z obserwacji lokalnego rynku pracy wynika, że zainteresowanie tą formą wsparcia jest duże i corocznie o dofinansowanie do uruchomienia działalności gospodarczej ubiega się blisko 200 osób bezrobotnych.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do 10.10.2017 r. formularza zgłoszenia, a następnie złożenie do 23.10.2017 r. pracy konkursowej, zawierającej krótki opis prowadzonej działalności gospodarczej (broszury promocyjnej) – nie więcej niż 4 strony formatu A4 (rozmiar czcionki: 12, odstęp: 1,5 wiersza). Praca powinna zostać zilustrowana zdjęciami przedsięwzięcia.

Jury na podstawie złożonych prac dokona oceny i wybierze prace z najwyższą punktacją. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. W ramach konkursu corocznie wydawany jest folder promocyjny prezentujący firmy, których właściciele uczestniczą w konkursie. Foldery drukowane są w kilkuset egzemplarzach i rozpowszechniane są na terenie powiatu bełchatowskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: www.pupbelchatow.pl oraz udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, pokój nr 14, tel. 44 631-40-74, e-mail: projektyunijne@pupbelchatow.pl

Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Bełchatowski. 
← powrót