Niedziela 31 maja 2020

Przegląd dróg

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
350 kilometrów dróg powiatowych znajduje się na terenie naszego powiatu. Wczoraj z ich stanem zapoznali się członkowie Zarządu Powiatu, Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski oraz Jacek Bakalarczyk, wicestarosta bełchatowski. Poszczególne odcinki dróg oraz bazy Powiatowego Zarządu Dróg pokazał Jerzy Michalak, dyrektor PZD w Bełchatowie.
zdjęcie
- Przez kilka miesięcy urzędowania zdążyłam już poznać stan wielu powiatowych dróg, jednak podczas objazdu mieliśmy możliwość dokładnego przyjrzenia się nawierzchni, poboczom, oznakowaniu – mówi Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski. - Należy sobie zdać sprawę, że drogi powiatowe powstawały w większości kilkadziesiąt lat temu, gdy ruch samochodów na nich by mały lub wręcz znikomy, a i technologia budowy, patrząc z punktu widzenia współczesnych rozwiązań technologicznych, często była prowizoryczna. Dziś mamy tysiące aut poruszających się po naszych drogach, a w regionie bełchatowskiego zagłębia przemysłowego, w dużej mierze jest to ruch samochodów o dużym tonażu, co prowadzi do destrukcji dróg, nieprzystosowanych do takich obciążeń ilościowych i wagowych. Oczywiście w obecnej kadencji zamierzamy sukcesywnie modernizować poszczególne, najbardziej newralgiczne odcinki, również współpracując w tym zakresie z gminami.

Członkowie Zarządu odwiedzili również siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie przy ulicy Lipowej, jak i obwody drogowe – w Szczercowie i Kalisku. Rozmawiali z pracownikami, oglądali użytkowany przez PZD sprzęt.

- Będziemy się starali wygospodarować w budżecie powiatu pieniądze na zakup nowego sprzętu dla drogowców – mówi Jacek Bakalarczyk, wicestarosta bełchatowski. - Dobrze wyposażone ekipy mogą w szybkim tempie przemieszczać się i pracować na terenie powiatu i szybko reagować na zgłoszenia od kierowców. Objazd po drogach pokazał nam, że problemem jest również kategoryzacja dróg. Nie wszystkie drogi powiatowe na naszym terenie spełniają warunki, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym. Niektóre z nich powinny mieć nadaną kategorię wyższą (np. na drogę wojewódzką) lub niższą, na drogę gminną.
Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót