Sobota 20 kwietnia 2019

Radni powiatu podzielą się zadaniami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Druga sesja Rady Powiatu w Bełchatowie obecnej kadencji została zwołana przez przewodniczącego Sławomira Malinowskiego na wtorek, 4 grudnia. Radni spotkają się o godz. 16 w Sali Herbowej miejskiego ratusza. Wybiorą wiceprzewodniczących w prezydium rady, wicestarostę, członków zarządu powiatu oraz ustalą składy komisji stałych rady. Przypomnijmy, 21 listopada, na pierwszej sesji nowi radni wybrali przewodniczącego, zaś funkcję starosty powierzyli Dorocie Pędziwiatr. Do czasu powołania pełnego składu zarządu powiatu, jego zadania pełni dotychczasowy zarząd ze starostą Waldemarem Wyczachowskim. Sesja będzie transmitowana w Internecie.
zdjęcie
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu w Bełchatowie: 

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
3. Wybór wiceprzewodniczących Rady.
4. Wybór wicestarosty.
5. Wybór członków Zarządu Powiatu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2018-2033.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bełchatowskiego za rok szkolny 2017/2018.
17. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Inne tematy.
21. Zamknięcie obrad.

Sesja będzie transmitowana w Internecie  tutaj

Link: https://www.youtube.com/channel/UC_tNbucOLnbYMH3LJtb_w6g/live
← powrót