Czwartek 20 lutego 2020

Radni powiatu spotkają się na sesji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
VII Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie odbędzie się w środę, 8 maja o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Bełchatowie. Radni zajmą  się m.in. bezpieczeństwem sanitarnym powiatu bełchatowskiego, realizacją programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, działaniami na rzecz pomocy społecznej w latach 2019-2020, zasadami udzielania stypendium motywacyjnego dla młodzieży. Obrady będzie można śledzić „na żywo” w Internecie.
zdjęcie
Zaproponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bełchatowskiego za 2018 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wdrożenia „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej dla powiatu bełchatowskiego na lata 2019-2020”.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin powiatu bełchatowskiego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Powiatu w Bełchatowie dla uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2019-2030.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bełchatowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Bełchatowskiego.
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bełchatowie z realizacji rocznego planu kontroli za I kwartał 2019 roku.
16. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Inne tematy.
19. Zamknięcie obrad.
← powrót