Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Piątek 25 maja 2018

Relacja z XXXII Sesji Rady Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Za nami XXXII Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Jednym z punktów obrad było głosowanie nad wnioskiem o odwołanie starosty Waldemara Wyczachowskiego.
zdjęcie
Wniosek poparło 12 radnych, z kolei przeciw odwołaniu było 9 radnych. Nikt się nie wstrzymał, a jeden głos był nieważny. W głosowaniu wzięło udział 22 obecnych na sesji radnych. Według przepisów, aby skutecznie odwołać ze stanowiska starostę za wnioskiem musi zagłosować minimum 3/5 składu rady, czyli 14 radnych.
Następnym punktem obrad był wniosek o odwołanie członka zarządu, Krzysztofa Gajdy i ten wniosek również nie uzyskał większości. Za oddano 9 głosów, przeciw odwołaniu głosowało 11 radnych, nikt się nie wstrzymał, ale 2 głosy były nieważne.

W porządku obrad sesji znalazły się również punkty – sprawozdania z ubiegłego roku z zakresu: stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bełchatowskiego za 2016 r, który przedstawiła Elżbieta Świerczyńska – Musiał, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który zreferowała Monika Selerowicz, pełnomocnik starosty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z efektów pracy w 2016 roku określonych w „Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015-2017” i sprawozdaniem za 2016 rok z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bełchatowskim na lata 2016-2020, który przedstawiła zastępca dyrektora PCPR-u Jadwiga Płuciennik.

Tradycyjnie już na sesji wprowadzono również zmiany do budżetu powiatu na 2017 rok, a komisja rewizyjna złożyła sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli za I kwartał 2017 roku.
← powrót