Piątek 18 paździenika 2019

Remont drogi w Parznie zakończony

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Zakończył się remont drogi powiatowej i budowa chodnika w Parznie. Prace trwały trzy miesiące.
zdjęcie
Dobiegła końca inwestycja drogowa w Parznie. W uroczystości oficjalnego zakończenia remontu uczestniczył Jacek Bakalarczyk wicestarosta powiatu, a także Konrad Koc wójt Gminy Bełchatów. Prace polegały na odtworzeniu powierzchni jezdni, poprzez położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej oraz odtworzeniu poboczy. Wykonano także oznakowania pionowe oraz poziome. Przy cmentarzu wybudowano chodnik. Koszt prac to ponad 350 tys. zł. sfinansowany z budżetu powiatu.
← powrót