Sobota 29 lutego 2020

Sesja Rady Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Przewodniczący Rady Powiatu zwołał na  24 stycznia  pierwszą w tym roku sesję Rady Powiatu. Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad radni zajmą się m.in. sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019, a także ustaleniem wysokości i zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych oraz kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej dla radnych.
zdjęcie
Sesja rozpocznie się o godz. 13.00. Obrady z Sali Herbowej w bełchatowskim urzędzie miasta będzie można śledzić „na żywo”w internecie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XIV sesji z dnia 27 listopada 2019 r. i XV sesji z dnia 18 grudnia 2019 r.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 210/XXXI/2008 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych oraz kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej dla radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2020-2032.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi.
10. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Inne tematy.
13. Zamknięcie obrad.
 
Marzena Rogut-Chrząszcz
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe
← powrót