Niedziela 07 marca 2021

Sesja Rady Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
24 lutego odbędzie się w trybie korespondencyjnym XXVIII sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Do jednych z najważniejszych tematów lutowej sesji należy: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski,a także zmiany składu Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
1 ses
Projekty i materiały do poszczególnych spraw dostępne są na stronie Powiatu Bełchatowskiego w zakładce e-sesja.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXVII sesji z dnia 27 stycznia 2021 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2032.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
7. Sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za III i IV kwartał 2020 roku.
8. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Bełchatowie za 2020 rok.
9. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Inne tematy.
12. Zamknięcie obrad.

M.Rogut-Chrząszcz Zespoł ds. Promocji
← powrót