Niedziela 31 maja 2020

Sierpniowa sesja rady powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
W środę, 28 sierpnia, odbędzie się X sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad radni zajmą się m.in. regulaminem przyznawania stypendium motywacyjnego studentom z naszego powiatu czy sprawą uruchomienia czterech linii autobusowych, o których dofinansowanie samorząd powiatu zawnioskował do Wojewody Łódzkiego. Sesja rozpocznie się o godz. 13. Obrady z Sali Herbowej w bełchatowskim urzędzie miasta  będzie można śledzić „na żywo” w Internecie.
zdjęcie
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków przyznawania stypendium dla studentów mających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu bełchatowskiego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Bełchatowski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bełchatowskiego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2019-2030.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Bełchatowie dotyczącego budowy odkrywki Złoczew oraz powołania zespołu ds. zagospodarowania majątku kompleksu energetyczno-górniczego regionu bełchatowskiego.
9. Zapoznanie się z petycją w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i wypracowanie stanowiska.
10. Przedłożenie sprawozdań kierowników nadzoru wodnego z działań podejmowanych na obszarze powiatu bełchatowskiego.
11. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Inne tematy.
14. Zamknięcie obrad.
A.Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót