Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Sobota 21 lipca 2018

Sprawdzą mapy i dane o działkach i budynkach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Właściciele nieruchomości położonych na terenie obrębów: Niwy, Podklucze i Podżar w gminie Szczerców począwszy od przyszłego tygodnia aż do 27 października 2017 r. mogą zapoznać się z projektem operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji.
zdjęcie
W dniach od 9 października 2017 r. do 27 października 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przy ulicy Pabianickiej 17/19 w lokalu nr 8 na parterze, w godzinach od 8 00 do 15 00 od poniedziałku do piątku, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej ewidencji, dotyczący obrębów ewidencyjnych: Niwy, Podklucze i Podżar, położonych w gminie Szczerców. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Podstawowymi elementami dokumentu są rejestry gruntów i kartoteki budynków oraz mapa ewidencyjna.

Ze względu między innymi na przyszłe skutki podatkowe niniejszego opracowania, w interesie zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa i czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji i zapoznanie się z nową dokumentacją aby na
tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Celem prowadzonych prac jest uaktualnienie bazy gruntów i budynków oraz stworzenie zintegrowanych baz danych części opisowej i graficznej. Przedmiotowe prace służą informatyzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz budowie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
Małgorzata Piotrowska
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót