Sobota 20 kwietnia 2019

Sprawdzą mapy i dane o działkach i budynkach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Właściciele nieruchomości położonych na terenie obrębów: Kalisko – Kąsie i Rząsawa w gminie Bełchatów, począwszy od 15 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r. mogą zapoznać się z projektem operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji.
zdjęcie
W dniach od 15 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r. włącznie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przy ulicy Pabianickiej 17/19 w lokalu nr 8 na parterze, w godzinach od 8 00 do 15 00 od poniedziałku do piątku, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej ewidencji, dotyczący obrębów ewidencyjnych: Kalisko – Kąsie i Rząsawa, położonych w gminie Bełchatów. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Podstawowymi elementami dokumentu są rejestry gruntów, rejestry i kartoteki budynków i lokali oraz mapa ewidencyjna.

Ze względu między innymi na przyszłe skutki podatkowe niniejszego opracowania, w interesie zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa i czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji i zapoznanie się z nową dokumentacją, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Celem prowadzonych prac jest uaktualnienie bazy gruntów i budynków oraz stworzenie zintegrowanych baz danych części opisowej i graficznej. Przedmiotowe prace służą informatyzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz budowie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
← powrót