Środa 23 maja 2018

Starosta w Radzie Społecznej Szpitala

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski został powołany na członka Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. Uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Łódzkiego 13 marca tego roku.
zdjęcie
- Do działalności w Radzie Społecznej bełchatowskiego szpitala desygnował mnie Zbigniew Rau, wojewoda łódzki – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Jest to dla mnie zaszczyt i jednocześnie możliwość lepszego poznania działalności placówki. Mam nadzieję, że wspólnie z pozostałymi członkami Rady, dyrekcją szpitala i organem prowadzącym sukcesywnie będziemy podnosić standardy szpitala, co przekłada się na zdrowie korzystających z niego mieszkańców. Jako radny i członek Zarządu Powiatu zawsze pozytywnie odpowiadam na prośby władz szpitala w zakresie finansowej pomocy ze strony powiatu.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej Rada Społeczna sprawuje podwójną funkcję. Jej działania w stosunku do dyrektora placówki mają charakter doradczy, zaś w stosunku do organu założycielskiego Szpitala (w tym wypadku jest to Urząd Marszałkowski w Łodzi) Rada występuje w charakterze ciała opiniotwórczego i inicjującego.

Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót