Sobota 26 września 2020

Straż pożarna do raportu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
- To był dobry, w miarę spokojny, ale pracowity dla nas rok – podsumował minione 12 miesięcy Wojciech Jeleń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Działania jednostki zostały zaprezentowane komendantowi wojewódzkiemu, samorządowcom z naszego regionu oraz szefom jednostek OSP podczas tzw. narady rocznej, odbywającej się w powiatowej strażnicy. Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie podziękował strażakom za niesienie pomocy mieszkańcom, zawsze niezawodnej i wszechstronnej.
zdjęcie
W roku 2019 roku bełchatowska straż pożarna alarmowana była 1357 razy. To o 217 razy mniej niż rok wcześniej. Co czwarty alarm był pożarem, natomiast przeważająca liczba wezwań to miejscowe zagrożenia (923). Najwięcej zdarzeń odnotowano w sierpniu, a najmniej w listopadzie 2019 r.

- To był dobry rok dla nas pod względem inwestycji, szkoleń czy zawodów usprawniających kondycję fizyczną strażaków - powiedział na naradzie rocznej Wojciech Jeleń, KP PSP w Bełchatowie. - Doposażyliśmy strażaków m.in. w odzież specjalną, w komendzie mamy nowy węzeł cieplny i instalację fotowoltaiczną, halę garażowo-gospodarczą. Dla jednostek OSP rozdysponowaliśmy ponad 1,2 miliona złotych. Wśród inwestycji, zrealizowanych w ramach otrzymanych dotacji, należy wyróżnić zakup dwóch samochodów ratowniczo –gaśniczych dla OSP w Chabielicach oraz OSP w Zawadowie.

Samorząd powiatu wsparł komendę zakupem sorbentów używanych do neutralizacji szkodliwych substancji podczas wypadków na drogach.

- Nasza pomoc trafia do strażaków regularnie, bowiem bezpieczeństwo należy także do priorytetowych obszarów dla samorządu powiatu – mówi Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie . - Doceniamy starania wszystkich jednostek, które niosą pomoc naszym mieszkańcom profesjonalnie i z najwyższym zaangażowaniem. Należy również zauważyć, że działania strażaków to nie tylko gaszenie pożarów. W minionym roku były to także ewakuacje, uwalnianie uwięzionych ludzi i zwierząt, poszukiwania osób zaginionych, wycinanie i usuwanie zagrażających bezpieczeństwu drzew, zabezpieczanie imprez masowych.

Gośćmi spotkania w komendzie powiatowej straży byli m.in. Marek Jankowski, zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Tomasz Jędrzejczyk, z-ca KP Policji w Bełchatowie, Jarosław Zając, szef Nadleśnictwa Bełchatów, Piotr Barasiński, Komendant Straży Miejskiej. Dokładna analiza wszystkich działań strażaków w roku 2019 dostępna jest na witrynie internetowej KP PSP w Bełchatowie (zakładka/analiza)
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót