Środa 23 maja 2018

Strzał w dziesiątkę

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Pierwsze strzały do tarcz padły 20 kwietnia podczas otwarcia pneumatycznej strzelnicy szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie. Obiekt będzie służył uczniom i studentom, ale także udostępniony zostanie mieszkańcom powiatu. Strzelnica znajduje się w podziemiach szkoły.
zdjęcie
- Cały czas ulepszamy infrastrukturę naszych szkół, remontujemy placówki, budujemy obiekty sportowe, ale również zapewniamy warunki do rozwijania specjalizacji, czego dowodem jest właśnie oddana do użytku strzelnica – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Młodzież, przede wszystkim z klas mundurowych, będzie miała okazję poznać techniki strzelania, budowę i obsługę broni. W sytuacji, gdy nie ma powszechnego obowiązku służby wojskowej, to być może dla nich jedyna okazja ćwiczenia umiejętności strzeleckich.

W ostatnich miesiącach trwał remont i dostosowanie pomieszczeń w podziemiach placówki. Z prośbą o wsparcie finansowe budowy strzelnicy do Zarządu Powiatu zwrócił się dyrektor „Energetyka”. Sam pomysł to zasługa Leszka Stępnia. Zarząd przyznał 22.500 złotych na ten cel.

- Do tej pory nasi uczniowie musieli jeździć na strzelnice poza teren powiatu, teraz będziemy mieli możliwość ćwiczenia na miejscu – mówi Piotr Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3. - W niedługim czasie zamierzamy także zaplanować dwa dni w każdym tygodniu, kiedy to ze strzelnicy będą mogli korzystać także mieszkańcy powiatu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu, bez zaangażowania wielu osób projekt nie mógłby zostać zrealizowany.

Wyremontowana sala po magazynie została podzielona dwie części, jedną, w której odbywa się strzelanie, w drugiej publiczność może na monitorach obserwować wyniki współzawodnictwa.
Wszystkie prace przystosowujące wykonali uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach praktycznej nauki zawodu.

- Cieszę się, że motto CKP-u łączenia teorii z praktyką po raz kolejny znajduje zastosowanie, czuję się dumny widząc efekty prac moich uczniów – mówi Andrzej Jędrzejczyk, dyrektor CKP. - Uczniowie z zaangażowaniem w ramach zajęć nauki zawodu praktykują w realnych warunkach i zostawiają po sobie trwały ślad, strzelnica to kolejny nasz projekt w ramach Cekapowskich Brygad Remontowych.

Szkoła już przeszkoliła grupę nauczycieli z zakresu strzelectwa sportowego. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze strzelnicy czuwać będą również kamery monitoringu.
Krzysztof Borowski
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót