Środa 23 maja 2018

Szansa na samodzielne jutro

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Już 30 niepełnosprawnych osób zgłosiło się do udziału w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej, które z końcem roku ruszą na parterze budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Zarząd Powiatu w Bełchatowie pozytywnie zaopiniował projekt utworzenia WTZ przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie. Jego działalność sfinansowana zostanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz powiatu.
zdjęcie
- Będą to drugie na terenie powiatu Warsztaty Terapii Zajęciowej, dzięki czemu zwiększymy dostępność osobom niepełnosprawnym do tej formy rehabilitacji – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Tworząc warsztaty dostrzegamy problemy osób niepełnosprawnych, a jednocześnie racjonalnie gospodarujemy naszymi budynkami, a parter Domu Dziecka obecnie nie jest w pełni wykorzystywany. Cieszę się, że Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” ze Szczercowa podjęło się utworzenia i prowadzenia WTZ.

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość wszechstronnej rehabilitacji. WTZ finansowany jest ze środków PFRON (90%) oraz powiatu (co najmniej 10%).

- Warsztat terapii zajęciowej będzie placówką oferującą różnorodne formy aktywnej i wszechstronnej rehabilitacji, mające na celu uzyskanie przez osoby niepełnosprawne jak największej samodzielności, jego uczestnikami będą mogły być pełnoletnie osoby niepełnosprawne – mówi Andrzej Klimas, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” ze Szczercowa. - Niepełnosprawność niesie ze sobą wiele ograniczeń, niejednokrotnie trudnych do pokonania, oznacza nieustanną konfrontację z problemami w codziennym funkcjonowaniu nie tylko w rodzinie, ale przede wszystkim w społeczeństwie. Niestety nadal bardzo często bycie niepełnosprawnym oznacza ciągłe pokonywanie barier, życie w izolacji i na marginesie społeczeństwa. A przecież osoba niepełnosprawna, tak jak każdy człowiek, potrzebuje kontaktu z innymi osobami, pragnie rozwoju na miarę własnych możliwości oraz atrakcyjnego zagospodarowania czasu. Takie właśnie możliwości stwarzają warsztaty terapii zajęciowej.

Do najważniejszych korzyści wynikających z pobytu osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej zaliczyć należy 7-godzinny, bezpieczny pobyt w warsztacie od poniedziałku do piątku, brak jakichkolwiek kosztów wynikających z pobytu, bezpłatny i bezpieczny transport bezpośrednio z domu do warsztatu terapii zajęciowej i z powrotem, zachowanie w całości wszelkich otrzymywanych świadczeń socjalnych (w tym: rent i zasiłków), zagospodarowanie czasu spędzonego w warsztacie w sposób atrakcyjny i ciekawy. Poza wszechstronną rehabilitacją, możliwy udział w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, wycieczkach, imprezach integracyjnych adresowanych do osób niepełnosprawnych, zwiększenie samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego, zaradność osobistą oraz wzrost umiejętności społecznych na miarę posiadanych możliwości, a ponadto umożliwi nawiązanie i podtrzymywania przez osoby niepełnosprawne kontaktów z innymi osobami w bezpiecznym dla siebie środowisku. Dzięki pobytowi osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej opiekunowie zyskają więcej czasu dla siebie, co może np. umożliwić im załatwienie bieżących spraw bez troski o bezpieczeństwo bliskiej osoby, ponadto stopniowo zwiększa się samodzielność osób niepełnosprawnych, a zmniejsza zaangażowanie w sprawowaną opiekę coraz starszych rodziców lub opiekunów

- Ustawa o pieczy zastępczej obliguje od 2021 roku placówki opiekuńczo – wychowawcze do zmniejszenia liczebności wychowanków tylko do 14 osób – mówi Lidia Szymańska, dyrektor Centrum Administracyjnego ds. Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie. - W Dąbrowie Rusieckiej posiadamy duży budynek Domu Dziecka, gdzie i tak obecnie przebywa jedynie 20 wychowanków, a po zmniejszenie nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania, a parter budynku obecnie nie jest przez nas wykorzystywany. Dlatego już od kilku lat starałam się zagospodarować wolne przestrzenie, aby stworzyć tam warsztaty.

Koszt utworzenia warsztatów w Dąbrowie Rusieckiej to 476 tysięcy złotych. Wszystkich zainteresowanych nowo tworzonym warsztatem terapii zajęciowej odsyłamy do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie. Bliższe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 793 550 049 lub na stronie http://kuzniazyczliwosci.pl/

Na chwilę obecną wstępną pomoc w adaptacji i wyposażeniu warsztatu zadeklarował wójt i Rada Gminy Szczerców oraz Credit Agricole Bank Polska S.A., natomiast Ceramika Końskie w formie darowizny przekaże płytki ceramiczne niezbędne do wykonania całego remontu.
Ponadto na stronie internetowej www.pomagamy.pl/oknonaswiat uruchomiliśmy zbiórkę której przyświeca hasło  JA sam mogę niewiele, TY sam też, ale RAZEM możemy WSZYSTKO. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, już którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i dokonali wpłat.

Szanowni Państwo chciałbym podkreślić , że liczy się każda, nawet najmniejsza wpłata, bo to ona przybliża nas do celu. Cenne jest każde udostępnienie na facebooku, bo dzięki niemu o zbiórce wie coraz większa liczba osób, być może potencjalnych darczyńców.
Za pośrednictwem Państwa zwracamy się do instytucji, firm, przedsiębiorstw, organizacji i osób prywatnych o wsparcie finansowe, czy rzeczowe, które pozwoli na przełomie roku uruchomić warsztat terapii zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej i tym samym spełni marzenia niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.
K.Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót