Czwartek 24 stycznia 2019

Ubiegaj się o GRANT!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Program NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 obejmuje obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. W ramach trzech priorytetów Programu realizowane będą projekty ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz zagraniczne.
 Bieżącą koordynacją obchodów oraz nadzorem nad częścią programów dotacyjnych włączających Polaków w świętowanie zajmie się Biuro Programu NIEPODLEGŁA. W obchodach stulecia polskiej Niepodległości kluczowe znaczenie ma jak najszersze włączenie do wspólnego świętowania mieszkańców Polski. W spełnieniu tych celów mają pomóc dwa programy dotacyjne na realizację projektów związanych z obchodami w społecznościach lokalnych, na poziomie gmin, powiatów i województw. We wszystkich projektach szczególny nacisk zostanie położony na dotarcie do ludzi młodych oraz na realizowanie zadań w różnych formach współpracy.
zdjęcie
Program – „Niepodległa” – skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Program wspierać będzie działania o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, wpisanej i tworzącej historię odradzającego się Państwa Polskiego.  Łączna kwota przeznaczona na program w latach 2018-2021 to 28,5 mln zł.

W związku z tym  Biuro Programu „Niepodległa” , Związek Powiatów Polskich i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Programu Wieloletniego „Niepodległa”,  które odbędzie się 6 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy  w Bełchatowie, w godz. 12.00-14.00

Spotkanie kierowane jest m.in. do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia należy kierować na e-mail: szkolenia@zpp.pl.

Program:
12.00 – 12.10 Powitanie uczestników
12.20 – 12.30 Zasady komunikacji i stosowania identyfikacji wizualnej Programu
Wieloletniego „Niepodległa” dla jednostek samorządu terytorialnego
i innych podmiotów lokalnych
12.30 – 13.00 Jak stworzyć dobry projekt obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
o zasięgu lokalnym?
13.00 – 13.30 Nabór o dotację dla samorządowych instytucji kultury i organizacji
pozarządowych na rok 2018
13.30 – 14.00 Dyskusja i pytania  

_________________________________________________________________________________
Informacje dodatkowe  uzyskają  Państwo  w Zespole ds. Promocji  pod nr. tel. 500 182 945
 
← powrót