Sobota 26 września 2020

UROCZYSTA ZBIÓRKA W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
5 lutego 2020 roku w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu. Była to okazja, aby podziękować za dotychczasową służbę policjantom odchodzącym na emerytury i jednocześnie wprowadzić lub powierzyć obowiązki innym oficerom obejmującym nowe stanowiska. W uroczystości uczestniczył Wicestarosta  Jacek Bakalarczyk.
zdjęcie
Komendant wojewódzki po odebraniu meldunku od dowódcy uroczystości przywitał  gości. Na zaproszenie nadinsp. Andrzeja Łapińskiego przybył Starosta Powiatu Pajęczańskiego Pan Zbigniew Gajęcki, Startosta Powiatu Sieradzkiego Pan Mariusz Bądziora wraz z wicestarostą Panią Kazimierą Gotkiewicz a także wicestarostą Powiatu Bełchatowskiego Panem Jackiem Bakalarczyk. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego, oraz kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks, ppor. Jacek Syjud.
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi podkreślił rolę i zasługi policjantów przechodzących w stan spoczynku. Na uroczystej zbiórce pożegnaliśmy dwóch bardzo doświadczonych oficerów, którzy za kilka dni zdejmą policyjny mundur. W stan spocznku przechodzą : mł.insp. Tomasz Kowalczyk I Zastępca Komendanta Powiatowego w Brzezinach oraz mł.insp. Dariusz Szulc I Zastępca Komendanta Pwoiatowego w Radomsku. Komendant  podziękował za zaangażowanie, oddanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa. Wyraził słowa uznania za wszystkie lata spędzone w mundurze . Zdecydowanie nie żegnamy a mówimy - do zobaczenia !
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński cofnął powierzenie obowiązków mł.insp. Cezaremu Adamczykowi ( KPP Sieradz), insp. Grzegorzowi Czubakowskiemu ( KPP Bełchatów) i insp. Karolowi Mielczarkowi ( KPP Pajęczno) i powołał wymienionych oficerów na stanowiska komendantów powiatowych. Jednocześnie podkreślił, że przed powołanymi ogromne wyzwania, które wiążą się z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie ich powiatów ale również zdobyciem zaufania podwładnych. Generał Łapiński zwrócił również uwagę na konieczność współpracy z samorządami aby ideą nowo powołanych komendantów stało sie uczestniczenie w życiu społeczności lokalnych.

Nadinsp. Andrzej Łapiński wręczył również rozkazy powierzenia obowiązków na stanowiskach zastępców komendantów powiatowych i naczelników wydziałów w komendzie wojewódzkiej:
  • z dniem 4 lutego powierzył obowiązki na stanowisku I Z-cy Komendanta Powiatowego w Kutnie podinsp. Pawlowi Ciechanowskiemu ekspertowi Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczością Kryminalnej CBŚP Zarządu w Łodzi. 
  • z dniem 5 lutego 2020 roku powierzył obowiązki na stanowisku I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach mł. insp.  Tomaszowi Jarmakowskiemu  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  w Pabianicach,
  • z dniem 5 lutego 2020 roku powierzył obowiązki na stanowisku Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł. insp.  Michałowi Kaliszewskiemu  Naczelnikowi Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi
  • z  dniem 5 lutego 2020 roku powierzył obowiązki na stanowisku  Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli podinsp. Józefowi Poredzie  Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi
  • z dniem 6 lutego 2020 roku powierzył obowiązki na stanowisku I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku kom. Robertowi Baryle  I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  w Wieluniu
  • z dniem 6 lutego 2020 roku powierzył obowiązki na stanowisku I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu podinsp. Zbigniewowi Morawskiemu  Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu
  • z dniem 5 lutego 2020 roku powierzył obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi mł. insp. Jarosławowi Tokarskiemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  w Zduńskiej Woli
  • z dniem 5 lutego 2020 roku powierzył obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi podkom. Radosławowi Rogalskiemu Kierownikowi Sekcji do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi
Nadinsp. Andrzej Łapiński pogratulował wszystkim objętych stanowisk i podkreślił wagę zadań, które stanęły przed oficerami. Życzył również wszystkim powodzenia i dalszych sukcesów na nowych stanowiskach.
 


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
www.lodzka.policja.gov.pl
← powrót