Środa 23 maja 2018

Ustalenia marcowej sesji Rady Powiatu w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
W ostatnią środę marca odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Radni obradowali między innymi nad uchwałami dotyczącymi Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego, dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz w sprawie zwolnienia z pełnienia dotychczasowych obowiązków członka Zarządu Powiatu w Bełchatowie.
zdjęcie
W wyniku złożonego przez grupę radnych wniosku, podczas marcowej sesji miał być skutecznie zwolniony z wykonywania obowiązków odwołany w maju ubiegłego roku wicestarosta bełchatowski Grzegorz Gryczka. Jednak na początku sesji radny Krzysztof Jewgiejuk złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego zwolnienia wicestarosty. W wyniku głosowania wniosek uzyskał poparcie większości radnych (dwunastu głosowało za zdjęciem punktu z porządku obrad) i uchwała nie była procedowana. Z kolei pod koniec sesji grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie starosty bełchatowskiego Waldemara Wyczachowskiego, a starosta złożył wniosek o odwołanie Krzysztofa Gajdy z funkcji członka Zarządu Powiatu Bełchatowskiego

Rada przyjęła „Program Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023” oraz „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bełchatowskiego za lata 2014-2015”.

Radni pozytywnie zaopiniowali uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bełchatowskim w 2017 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezesa zarządu PFRON-u, środki przyznane powiatowi w tym roku na realizację zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynoszą 1 681 323 zł. Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki finansowe przyznane przez PFRON. Propozycja podziału środków uwzględnia analizę wykorzystania środków PFRON przyznanych w 2016 roku, skalę potrzeb występujących (ilość złożonych wniosków) oraz prognozowanych na poszczególne zadania w 2017 roku i kształtuje się następująco: kwotę 100 000 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, kwotę 1 581 323 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (w tym 861 503 zł na zadania bieżące oraz 719 820 zł na działalność WTZ).
← powrót