Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Środa 21 listopada 2018

Uwaga na ozon!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że w powietrzu wzrosło stężenie ozonu do poziomu, który wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa. Obszar, na którym wystąpiły przekroczenia, obejmuje kilka powiatów, w tym bełchatowski. Zaleca się, by m.in. unikać przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawać w pomieszczeniach zamkniętych, nie wietrzyć mieszkań. Szczegóły w komunikacie.
zdjęcie
Na terenie m. Parzniewice (gm. Wola Krzysztoporska) nastąpiło przekroczenie poziomu poziomu alarmowego stężenia ozonu (wynoszącego 180μg/m3– wartość 1-godzinna). Najwyższe wartości stężenia ozonu wystąpiły w godzinach 15.00-19.00 w dniu 5 lipca.

Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ma powierzchnię 6761km2 i 520,5 tys. mieszkańców. Zlokalizowany jest w powiatach piotrkowskim ziemskim, bełchatowskim, opoczyńskim, tomaszowskim, pajęczańskim, radomszczańskim (bez m. Radomska).

W związku z prognozowanym przez IMGW na najbliższe dni wzrostem zachmurzenia oraz spadkiem temperatury powietrza, uwzględniając prognozy zanieczyszczenia powietrza publikowane na stronie www WIOŚ w Łodzi (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/103) należy stwierdzić, iż w dniu 06.07.2018 r. ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (PI=180 μg/m3) oraz poziomu alarmowego ozonu w powietrzu (PA=240μg/m3) będzie bardzo małe.

Zalecenia dla mieszkańców:
a) korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
b) wspólne podróżowanie,
c) stosowanie zasad ECO-drivingu;
d) korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
e) zmniejszenie aktywności na otwartej przestrzeni, unikanie przebywania w pobliżu ruchliwych ulic;
f) zaniechanie prac na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów lakierniczych (lub innych) na bazie rozpuszczalników;
g) ograniczenie/ zaniechanie w miarę możliwości, prac z wykorzystaniem spalinowego sprzętu ogrodniczego lub rolnego.
← powrót