Sobota 20 kwietnia 2019

V kadencja samorządu powiatu na finiszu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Do 16 listopada br. potrwa V kadencja lokalnych samorządów. Co ważnego przyniosły cztery minione lata w funkcjonowaniu samorządu Powiatu Bełchatowskiego? Starosta Waldemar Wyczachowski podsumowuje i wyróżnia kilka obszarów.
 
                Kończy się właśnie V kadencja samorządu, w której wraz z innymi dwudziestoma dwiema osobami miałem zaszczyt pełnić mandat radnego Rady Powiatu w Bełchatowie i sprawować urząd Starosty Bełchatowskiego. Mimo, że cztery lata minęły bardzo szybko, to zaowocowały także wydarzeniami ważnymi dla rozwoju regionu i dla polepszenia poziomu życia mieszkańców. Na uwagę zasługują działania,  które Powiat Bełchatowski podejmuje z własnej inicjatywy wykorzystując potencjał gospodarczy regionu, mając na względzie jego umacnianie i rozwój. 
              Mijająca kadencja była dla nas okresem niełatwym, czasem trudnych decyzji i kompromisów. Takie zjawiska są jednak prawem demokracji. Dziękuję radnym, współpracownikom, partnerom i wielu podmiotom za wspólne dotychczasowe działania wiedząc, że nasza „mała ojczyzna” jest bliska naszym sercom i będziemy o nią dbać zawsze z najwyższym zaangażowaniem.
Waldemar Wyczachowski
Starosta Bełchatowski
 
   
RENESANS SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 
Wrocławski kongres z udziałem naszej szkoły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, jako jedyny z Łódzkiego, reprezentował nasze województwo podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu. „Energetyka" zaprosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej po rekomendacji Łódzkiego Kuratora Oświaty. Szkoła promowała nowoczesne kształcenie w branży elektronicznej i elektrycznej. Uczniowie zaprezentowali na swoim stoisku trzy układy związane z praktyczną nauką zawodu. W kongresie wzięło udział ponad tysiąc przedstawicieli organów prowadzących szkoły z całej Polski oraz kuratorzy oświaty z wszystkich województw. Gośćmi wydarzenia były Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej i wiceminister Marzena Machałek.


Szkoła i praca dla pielęgniarek na miejscu. Klasa pielęgniarska w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego to efekt porozumienia samorządu powiatowego, jako organu prowadzącego szkołę, Społecznej Akademii Nauk i Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Ideą porozumienia jest odrodzenie w Bełchatowie tradycji kształcenia pielęgniarek i wyjście naprzeciw problemowi braku wykwalifikowanego personelu medycznego. Strony podjęły wyzwanie, by umożliwić młodzieży zdobycie w Bełchatowie odpowiedniego wykształcenia, a następnie pracy w szpitalu. Edukacja w klasie pielęgniarskiej ma wymiar teoretyczny i praktyczny. Młodzież po zakończeniu nauki w liceum ma szansę kontynuować edukację w zakresie pielęgniarstwa na studiach w Bełchatowie.

Pracownia dla przyszłych mechaników samochodowych. Przestronne pomieszczenia przebudowane za ponad 338 tys. zł, wyposażone w profesjonalny sprzęt diagnostyczny za 250 tys. zł w Centrum Kształcenia Praktycznego służą od 2017 r. technikom i mechanikom pojazdów samochodowych, pobierającym naukę w ZSP nr 3. Podobne profile zawodowe realizuje z powodzeniem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Kilińskiego w Zelowie. Kształcenie w kierunku technik pojazdów samochodowych ma przyszłość i absolwenci powiatowych szkół bez problemu znajdą pracą w firmach związanych z branżą samochodową lub z powodzeniem będą prowadzić własne warsztaty samochodowe. W CKP jest do dyspozycji uczniów pracownia obróbki ręcznej i maszynowej, pracownia metrologii technicznej, pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń.


Klasy patronackie spółki PGE. Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w dwóch technikach w powiecie (ZSP nr 3 w Bełchatowie i ZSP w Kleszczowie) utworzone zostały tzw. klasy patronackie, które główny nacisk kładą na kształcenie przyszłych kadr spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwsze klasy objęte są specjalnym programem kształcenia w zawodach: technik elektryk, mechanik, automatyk i mechatronik. Porozumienie, podpisane przez władze PGE, dyrektorów placówek oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w obecności Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w MEN, obowiązuje 10 lat. Na podstawie wzajemnych deklaracji stron uczniowie będą brali udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni w Bełchatowie, zajęciach praktycznych i szkoleniach. Dla wyróżniających się uczniów przewidziano stypendia.

ZDROWIE PRZEDE WSZYSTKIM
Dużo badań, dużo ruchu. Samorząd powiatu ufundował mieszkańcom bezpłatne badania i konsultacje ze specjalistami od żywienia realizując program dla dorosłych pt. „Mój ekologiczny styl życia” oraz dla młodzieży „Zdrowo gram – jestem eko”. Podczas pięciu edycji pierwszego programu przebadanych zostało 4750 osób. Samorząd powiatu przeznaczył na ten cel w sumie ponad 526 tys. zł. Inicjatywa prozdrowotna dla młodzieży ma nieco krótszą tradycję, bo trzyletnią. Do 2017 r. z badań i konsultacji dietetyka skorzystało 770 uczniów szkół średnich. Powiat zaprasza regularnie mieszkańców do udziału w rajdach rowerowych czy marszach nordic walking. Przy współpracy z Załogą Rowerową „Zgrzyt” zorganizowano w latach 2016-18 ponad dwadzieścia rowerowych wypraw, w których uczestniczyło łącznie około 2 tysięcy osób. Najmłodsza miała 4 miesiące, najstarsza 80 lat. Przejechano po powiecie ponad 600 kilometrów.


Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Bezpłatne szczepienia dziewczynek przeciwko wirusowi HPV samorząd powiatu zapewnia mieszkańcom od 9 lat, jako jeden z nielicznych powiatów w Polsce. W ciągu ostatnich czterech lat skorzystało z tego wsparcia blisko tysiąc szesnastolatek, na co przeznaczono łącznie 360 tys. zł. Powiat bełchatowski jest od roku 2015 organizatorem programu badań profilaktycznych dla mężczyzn w wieku 50-75 lat, narażonych na raka prostaty. Realizacja inicjatywy kosztowała dotąd ponad 300 tys. zł. Przez trzy lata przebadało się ponad dwa tysiące panów, a w roku bieżącym są miejsca dla 560 osób. Program potrwa do 15 grudnia. Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Dzięki badaniom panowie mają szansę wykryć wcześnie schorzenia układu moczowego i zastosować leczenie.

FOKUS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Forum i nagrody dla firm. Z inicjatywy Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego, samorząd powiatu zorganizował w latach 2016-2018 trzy edycje forum gospodarczego dla ułatwienia firmom nawiązywania wzajemnych kontaktów. Każdego roku brało w nim udział sto kilkadziesiąt podmiotów, w tym również wspierających biznes, oraz goście z regionów partnerskich z Litwy, Ukrainy i Niemiec. Formuła forum umożliwia uczestnikom zdobywanie branżowej wiedzy bezpośrednio od ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Dodatkowym atutem była prezentacja swojej działalności na zapewnionych przez organizatora stoiskach wystawienniczych, które mogli odwiedzać mieszkańcy. Podczas forum ogłaszane były wyniki konkursu „Firma na medal”. We wspomnianym okresie starosta wsparł kilka inicjatyw Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie pomagając nawiązać kontakty z Niemcami, Litwą i Białorusią, które mają szansę zaowocować gospodarczymi efektami.


BEZPIECZNIEJ, WYGODNIEJ, NA LATA
Nowe ronda w Bełchatowie. Przebudowa skrzyżowania u zbiegu ulic 1 Maja i Staszica była ważną inwestycją drogową w 2017 roku. Kosztowała ponad 3 mln zł. Samorząd powiatu partycypował w tej kwocie dokładając 1,3 miliona zł. Rondo ułatwiło kierowcom skręt w lewo z ulicy 1 Maja w Staszica. Wcześniej w tym rejonie tworzyły się długie korki. Potrzeba upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa skłoniły władze samorządowe do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej i kard. Stefana Wyszyńskiego. Inwestycję realizuje miasto, a powiat bełchatowski dołoży ze swojego budżetu półtora miliona złotych. Prace budowlane zakończą się w listopadzie br. Wydatki na inwestycje drogowe, remonty i zakupy sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg stanowią co roku znaczącą część powiatowego portfela. W latach 2015-18 przeznaczono na ten obszar blisko 40 mln zł.


Droga Kamień – Chabielice równa jak stół. Począwszy od 2015 roku przez ponad dwa kolejne lata trwał remont tego odcinka drogi powiatowej. Sukces zapewniła współpraca finansowa powiatu bełchatowskiego, gminy Kleszczów i gminy Szczerców. Długość odnowionej trasy wynosi prawie 6 kilometrów, szerokość 7 metrów. Remont polegał na wymianie podbudowy, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, rowów przydrożnych, zjazdów do posesji, oznakowania poziomego i pionowego. - Plany odnośnie remontu tego odcinka istniały już od wielu lat, jednak nie były zrealizowane. Upór i konsekwencja w działaniu obecnych włodarzy, a przede wszystkim pieniądze z budżetów aż trzech samorządów, pozwoliły na wykonanie tej ważnej inwestycji – podsumowuje starosta W. Wyczachowski.

Obiekty sportowe dla pokoleń. W ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie lada dzień zafunkcjonuje odnowiona za pół miliona złotych sala gimnastyczna, a I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bełchatowie będzie mieć za rok nowoczesny stadion. Te inwestycje samorządu powiatu są dążeniem do poprawy użyteczności istniejących obiektów i stworzenia bazy o wysokim standardzie dla uprawiania aktywności fizycznej, nie tylko przez uczniów, ale też dorosłych mieszkańców. Zelowska sala ma poprawioną efektywność energetyczną, jest cieplejsza, bardziej ekonomiczna i estetyczna. Boisko i korty przy najstarszym bełchatowskim ogólniaku zyskają nawierzchnię poliuretanową, urządzenia sportowe, ogrodzenie i oświetlenie. Koszt całej inwestycji wynosi prawie 2,3 mln zł. Jeszcze w tym roku zabezpieczono 500 tys. zł, pozostała suma ma być uwzględniona w budżecie powiatu w roku 2019.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót