Piątek 18 paździenika 2019

W ilości siła

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
W bełchatowskim Urzędzie Miasta odbyło się dziś spotkanie kilkunastu samorządów województwa łódzkiego, sygnatariuszy porozumienia o współpracy partnerskiej samorządów z terenu obszaru funkcjonalnego zagłębia górniczo-energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew. Powiat bełchatowski reprezentowali członkowie Zarządu – Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski, Jacek Bakalarczyk, wicestarosta bełchatowski oraz Marek Jasiński, etatowy członek zarządu.
zdjęcie
Intencją dzisiejszego spotkania była chęć poznania stanowiska samorządów – sygnatariuszy porozumienia, co do dalszych działań grupy z obszaru funkcjonalnego. Ponieważ po ostatnich wyborach samorządowych w wielu gminach zmieniły się władze, lider partnerstwa – samorząd Bełchatowa, chciał poznać opinie włodarzy poszczególnych jednostek samorządu.

- Dobrze, że dziś się spotykamy w tak licznym gronie samorządowców, bowiem tak naprawdę mamy okazję dowiedzieć się, czego dokładnie dotyczy porozumienie zawarte między dwudziestoma pięcioma samorządami z naszego terenu w 2014 roku – powiedziała Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski. - Zarząd Powiatu wspólnie z działem strategii starostwa musi teraz przeanalizować rolę naszego samorządu w tym porozumieniu oraz ewentualne dalsze członkostwo. Musimy też poznać zdanie innych sygnatariuszy porozumienia, aby wiedzieć ile samorządów podtrzyma swój akces w nim, bo to oczywiście wpłynie na ewentualne koszty podejmowanych w przyszłości działań.

Podpisane w 2014 roku przez 25. samorządów porozumienie miało za zadanie efektywnie wspomóc gminy, powiaty i miasta w pozyskiwaniu funduszy unijnych w latach 2014-2020. Wspólne działanie samorządów w realizacji zadań międzygminnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym miało ułatwić starania o pozyskanie unijnych dofinansowań w realizacji dużych projektów transportowych, odnawialnych źródeł energii czy pozyskiwaniu nowych inwestorów.
Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót